Delen van artikels

Na de zogenaamd beperkte herstructurering bij lingeriegroep VAN DE VELDE zijn de sociale verhoudingen naar een absoluut dieptepunt gezakt. De vakbonden zijn verontwaardigd over kille en respectloze benadering van dit herstructureringsdossier. Het ontslag van 17 werknemers snijdt extra diep omdat de getroffen groep hoofdzakelijk werknemers zijn met een zeer hoge anciënniteit. Het is ongehoord dat een onderneming van deze omvang weigert om een waardig en respectvol sociaal plan af te sluiten klinkt het bij de vakbonden.

De vorige CEO (Van Laethem) werd eind 2018 aan de deur gezet omdat hij de kosten totaal liet ontsporen. Miljoenenprojecten belandden in de vuilbak. De man moest na minder dan 2 jaar vertrekken en kreeg voor de (vooral NIET) bewezen diensten een zak geld van 314.000 euro mee naar huis. Nu betalen de kleine garnalen de rekening. Sommigen gaven meer dan 40 jaar het beste van zichzelf en staan op een zucht van hun pensioenleeftijd. Zij worden brutaal en zonder sociaal plan aan de deur gezet. VAN DE VELDE communiceert dat ze meer doen dan wettelijk verplicht is. Het gaat over 2.000 euro bruto voor iemand met 40 jaar dienst. Dit is ronduit beschamend. Het bedrijf viert eind dit jaar zijn 100-jarig jubileum. De mensen met dit aantal dienstjaren zouden een ereplaats op de tribune moeten krijgen. De werkelijkheid is anders. Het jubileumdiner zal bitter smaken.

De vakbonden zijn niet te spreken over de stijl waarmee dit dossier werd aangepakt. De ongeziene kilte..., een dovemansgesprek…, de CEO die het niet nodig achtte om bij de onderhandelingen aanwezig te zijn... De enige inbreng van mevrouw Vaessen was het voorlezen van een droge mededeling voor de getroffen werknemers. in 3 minuten tijd was de klus geklaard. En dan terug naar de orde van de dag.

"Dit zal lang wegen op de sociale verstandhouding. Het bedrijf is de voorbije twee jaar onherkenbaar geworden" aldus Carl De Clercq, vakbondssecretaris van ACV METEA.

Zojuist hebben de werknemersafgevaardigden op de vergadering van de ondernemingsraad hun ongenoegen kenbaar gemaakt. Na het voorlezen van een verklaring hebben ze de vergadering verlaten omdat het vertrouwen zoek is na maandenlange misleiding en ontkenning van het feit dat “er iets op til” zou zijn. De gemoedstoestand laat niet toe om samen rond een vergadertafel plaats te nemen.


Carl De Clercq
Secretaris ACV-CSC METEA

naamloos 1

logo                                 Meer info...

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage