de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

image002

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Op 25 oktober 2017 ondertekenden de sociale partners en de federale regering een nieuw sociaal meerjarenakkoord voor de gezondheidssector.

Twee jaar later dreigen tal van afspraken uit dit sociaal akkoord dode letter te blijven. De werkgeversorganisaties ondertekenden nochtans het sociaal akkoord, maar ze blijven de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) blokkeren die nodig zijn om het akkoord op de werkvloer uit te voeren.

Na 2 jaar aan besprekingen is het genoeg geweest: donderdag24 oktober 2019 vindt er een Nationale Actiedag plaats in de federale zorginstellingen (bv. ziekenhuizen).

Over welke onuitgevoerde afspraken gaat het?

Recht op aaneensluitende vakantie
Het sociaal akkoord regelde het recht voor elke werknemer op een jaarlijkse vakantie met een minimumduur van 2 opeenvolgende weken inclusief de 3 weekends. Eén keer per jaar er wat langer tussenuit kunnen, is blijkbaar teveel gevraagd. Voor de vakantieperiodes van 2018 en 2019 bleef dit recht dode letter, omdat de werkgevers weigeren om de cao te ondertekenen. De tekst ligt volledig klaar op tafel.

Recht op een betere planning van de dienstroosters
Hoe langer op voorhand de uurroosters gepland worden, hoe beter het is voor de combinatie van werk/privéleven. Met minder onvoorziene wissels en bijkomende shiften die de werkdruk verzwaren. Het sociaal akkoord voorziet een regeling met duidelijke afspraken.

Meer rechten voor deeltijdse werknemers
Deeltijds werk betekent een ‘deeltijds’ inkomen. Het sociaal akkoord voorziet dat deeltijdse werknemers recht en voorrang krijgen op een arbeidscontract met meer uren in geval van beschikbare bijkomende uren of voltijdse banen. Ook dit recht raakt niet ondertekend, maar tegelijk telt de sector heel wat oningevulde vacatures en veel overuren.

Meer job-zekerheid voor wie een tijdelijk arbeidscontract heeft
De sector telt onnodig veel tijdelijke arbeidscontracten. Dat brengt voor de betrokken werknemers veel onzekerheid mee. Het sociaal akkoord bepaalt dat tijdelijke werknemers het recht en de voorrang krijgen op een arbeidscontract van onbepaalde tijd.

De tweede stap naar betere loonschalen
Het sociaal akkoord voorziet in een stapsgewijze verbetering van de loonschalen. Het overheidsbudget voor de tweede stap ligt nochtans klaar, maar kan niet van start gaan omdat de werkgeversorganisaties weigeren een transparante verantwoording te doen van de werkelijke gemaakte kostprijs van de eerste stap.

Sociale garanties over de loon- en arbeidsvoorwaarden bij de hervorming naar Ziekenhuisnetwerken
Vanaf 1 januari 2020 zal elk ziekenhuis deel uitmaken van één van de 13 grote ziekenhuisnetwerken in Vlaanderen. De tekst met sociale garanties is volledig onderhandeld met de werkgeversorganisaties, maar op het ogenblik van ondertekening gaven ze niet thuis. Nochtans was ook de bevoegde minister akkoord de onderhandelde tekst. De schaalvergroting zonder basisafspraken voor de werknemers zal voor veel onzekerheid en sociale onrust zorgen.

Mark Selleslach,
Algemeen Coördinator ACV Puls Non-Profit