87288568 3262539597094800 7364765595671199744 o

Artboard 1 1001                              Meer info...

flyer wvm 2020

logo                                 Meer info...

Affiche NLDS Belgie 2020 lage kwaliteit

Delen van artikels

Afgaande op wat in de media verschenen is bevat de nota van de “preformateur” een reeks maatregelen die tegemoetkomen aan de verwachtingen van de sociale organisaties (vakbonden, armoedeorganisaties) en aan deze van deze van de milieubeweging.

We noemen maar: aanzienlijke meer middelen voor het spoor, verhoging van lage pensioenen en lonen, herwardering van het sociaal overleg enz.

Wie zal dat betalen?

Afgaande op deze berichtgeving vermeld de nota niet vanwaar de nodige miljarden zullen gehaald worden om deze (o.i. meer dan terechte) uitgaven te financieren.

Dit is merkwaardig omdat de socialistische, zowel als de groene partijen in de maanden voor de verkiezingen positief gereageerd hadden op de voorstellen vervat in het gezamenlijk memorandum van het FAN (Financieel Actienetwerk) en zijn franstalige tegenhanger het RJF (Réseau pour la Justice Fiscale).

Deze netwerken waarin naast de vakbonden een reeks middenveld organisaties samenwerken, stellen o.a. voor:
• samenvoegen van alle inkomsten en ze progressief belasten
• vermogensbelasting
• strijd tegen de fiscale fraude, waarvoor meer ambtenaren nodig zijn
• multinationals effectief belasten

Het memorandum van deze netwerken en de antwoorden van de politieke partijen op deze voorstellen zijn te lezen op internet (http://www.hetgrotegeld.be/index.php/het_grote_geld/Nieuws)

De toepassing van deze fiscaal rechtvaardige voorstellen zou jaarlijks tientallen miljarden bijkomende inkomsten voor de staatskas betekenen.

De financiering van de sociale zekerheid

Een veel voorkomende bedenking van de dames en heren commentatoren is dat de sociale zekerheid (SZ) onder toenemende druk zal komen door de veroudering van de bevolking, waardoor de pensioenen en de gezondheidszorg onbetaalbaar worden.

Wat zelden of nooit vermeld wordt is dat de “Zweedse regering” een gigantische aderlating van de SZ georganiseerd heeft door de patronale bijdrage aan de SZ op de lonen van 33 naar 25 % te brengen. Een gigantische cadeau aan de werkgevers dat volgens de vakbonden jaarlijks 11 miljard minder inkomsten voor de SZ betekent. Tot nu toe spreekt naar ons weten geen enkele politieke partij hierover.

Wat te doen?

De hoogste tijd om de (de sociaal en ecologisch) progressieve politieke partijen te overtuigen dat zij het taboe moeten doorbreken over de nood aan meer inkomsten voor de overheid en de sociale zekerheid.

Michel Vanhoorne
Coördinator van het Links Ecologisch Forum

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50