Artboard 1 1001                              Meer info...

logo                                 Meer info...

Affiche NLDS Belgie 2020 lage kwaliteit

Delen van artikels

Omdat er geen vooruitgang geboekt is in de onderhandelingen, leggen de dienstencheque-werknemers het werk neer op 8 januari 2020.

De dienstencheque-werknemers zijn vastberaden om tot een goed sectorakkoord te komen en zetten ook na Nieuwjaar hun strijd verder. Zij zullen daarom op 8 januari 2020 het werk neerleggen. “Wij vinden het ontzettend jammer dat de onderhandelingen in het slop zitten. Helaas hebben de werkgevers de signalen van de voorbije weken nog steeds niet begrepen en blijven ze over kleine netto-verhogingen spreken”, aldus Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten. “We hoorden de voorbije weken veel steunbetuigingen en sympathie, niet alleen in de media maar ook van klanten, politici en werkgevers. Maar met verontwaardiging alleen koop je niets. Daarom willen we de druk verhogen door een stakingsdag te organiseren. Het zal dus geen nationale actie of betoging zijn zoals de vorige keer. Dit keer vragen we aan de werknemers om van thuis uit te staken”, besluit Pia Stalpaert. Het is zeker niet uitgesloten dat er nog nationale of lokale acties zullen volgen.
Bovendien sluiten ook de dienstencheque-medewerkers uit de gezinszorg zich aan bij deze staking. In de sector gezinszorg werken namelijk ook enkele duizenden werknemers met dienstencheques. En ook zij hebben recht op tweejaarlijkse onderhandelingen. Maar hier zijn de onderhandelingen zelfs nog niet gestart. “Wij hebben de indruk dat ook de werkgevers in de gezinszorg onze signalen onvoldoende ernstig nemen en hebben dan in gemeenschappelijk vakbondsfront aangekondigd dat wij zullen staken na de kerstvakantie”, aldus Bart Vannetelbosch, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten. “Concreet betekent dat dat wij met onze leden uit de dienstencheques afdelingen van de gezinszorg aansluiten bij de stakingsdag van 8 januari”, aldus Bart Vannetelbosch.

Pia Stalpaert
Voorzitter ACV Voeding en Diensten

Bart Vannetelbosch
Nationaal Secretaris voor de gezinszorg

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50