Oktober affiche

invitation projection 25 septembre                                      Plus d'Info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Brussel, 20 april 2018.


Het Hof van Cassatie verwierp vandaag het beroep van Joke Schauvliege in de Klimaatzaakprocedure. Dat betekent dat de eerdere gerechtelijke uitspraak die stelde dat de procedure in het Frans gevoerd moet worden, definitief én uitvoerbaar wordt.


Met dit arrest wordt een nieuwe stap gezet in de procedure die eind 2014 door 11 bezorgde burgers werd opgestart, en waar intussen 35.000 mede-eisers zich bij aansloten. Inzet van de rechtszaak is de Belgische overheden ertoe aanzetten om hun klimaatbeloftes na te komen. Dat niet doen dreigt volgens de eisers, daarin gesteund door wetenschappelijke rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), gevaarlijke en onomkeerbare gevolgen te hebben.


Deze urgentie ten spijt beperkte de discussie zich tot vandaag over de vraag in welke taal de procedure voor de rechtbank gevoerd moet worden. Joke Schauvliege, binnen de Vlaamse regering bevoegd voor Klimaat, ging tot tweemaal toe in beroep tegen het oordeel van rechters die stelden dat dat het Frans diende te zijn. Vandaag oordeelt het Hof van Cassatie, verwijzend naar de Wet van 1935 over het gebruik van talen in gerechtszaken, dat de rechtsplegingsprocedure wel degelijk in het Frans dient te gebeuren, zoals Klimaatzaak VZW van bij het begin aanvoerde.


"Na lang wachten kunnen we vandaag eindelijk aan het proces beginnen waar het ons allemaal om te doen is: de eigenlijke klimaatzaak, waarbij we onze overheden vragen om hun klimaatbeloftes na te komen. Dat doen ze tot vandaag niet, en daarvan dreigen ecosystemen, u, ik en onze (klein)kinderen de dupe te worden. Dat onze overheden dit debat al drie jaar uit de weg gaan met verwijzing naar de procestaal, is wat ons betreft ronduit onverantwoord en Kafkaiaans.", zegt Serge de Gheldere, voorzitter VZW Klimaatzaak. "Een fossielvrij toekomst biedt bovendien een scala aan kansen, die we vandaag als samenleving laten liggen. Wij kijken uit naar de debatten ten gronde."
---
Voor de prijs van één koffie per maand, schud je onze regering wakker!
https://www.klimaatzaak.eu/nl/coffee

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant