20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

In de grafische sector liggen de onderhandelingen momenteel volledig stil, nadat de laatste onderhandelingsronde op 14 september tussen de vakbonden en Febelgra (de federatie van de werkgevers van de grafische industrie) op een mislukking is uitgedraaid. Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt de halsstarrige houding van Febelgra, die een sociale dialoog onmogelijk maakt, waardoor acties in de grafische sector onvermijdelijk zijn.

Lees meer...

The European Trade Union Confederation (ETUC) welcomed the publication today of the 2017 Gender Equality Index by the European Institute for Gender Equality (EIGE), showing some small improvements in gender equality in Europe since 2015.

Lees meer...

Meer dan 1 400 mensen namen de voorbije 30 dagen (9 september – 8 oktober) deel aan 30-30, een initiatief van BOS+ en CM. De uitdaging: 30 dagen lang minstens 30 minuten bewegen in een groene omgeving. Daarmee gaven ze niet alleen een boost aan hun eigen gezondheid, ook de natuur wordt er beter van.

Lees meer...

"Professionele onthaalouders en duidelijke kwaliteitseisen zijn noodzakelijk om de kinderopvang door onthaalouders duurzaam en degelijk te maken en houden." Dat staat in de visie op de 'gezinsopvang' die vandaag wordt gelanceerd door de werking voor onthaalouders bij de vakbond LBC-NVK (deel van het ACV).

Lees meer...

Op 9 augustus 2017 werden in opdracht van de FOD WASO het gebouw van het Vredegerecht Sint-Joost-ten-Node (Middaglijnstraat 29) om veiligheidsredenen verzegeld. De inspecteur van FOD WASO oordeelde dat het te gevaarlijk was om het gebouw te betreden door het personeel en door de bezoekers.

Lees meer...

Brussels, 10 October 2017 (ITUC OnLine): The 3rd ITUC World Women's Assembly, being held in Costa Rica from 11 - 13 October, brings together 200 women trade union activists from around the world to chart a course for organising to achieve gender equality and equity in the world of work.

Lees meer...

In het Nationaal Pensioencomité werd vandaag geen akkoord bereikt over het rapport inzake zware beroepen. De vakbonden deden in het voorjaar een voorstel om de consensus over de vier basiscriteria voor zware beroepen in de privésector verder te verfijnen. We betreuren dat de werkgevers het sociaal overleg over dit voorstel geen kans hebben gegeven.

Lees meer...

Le projet de « Beer Temple » va défigurer le bâtiment de la Bourse de manière irréversible et contribuer au développement du tourisme festif dans le centre-ville.

Lees meer...

Le 19 septembre 2017, la CNAPD soufflait ses 47 bougies, autant de temps que nous militons pour la Paix et la Démocratie. Au fil des années, les combats et les revendications ont été multiples, la paix et la démocratie étant, par essence, multidimensionnelles.

Lees meer...

De ondernemingsraad van het Agentschap Integratie en Inburgering kreeg op maandag 2 oktober het trieste nieuws dat er een plan is om te herstructureren. Werknemers en vakbonden zijn enorm geschrokken van het geplande aantal ontslagen: niet minder dan 170 jobs staan op de helling! Dit betekent dat zowat 1 op 4 jobs op de helling staat.

Lees meer...