Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Brussel, 25 juli 2018 - Ook dieren en planten die genoombewerking (genome editing) ondergingen, moeten voldoen aan alle vereisten op het vlak van risicoanalyse, traceerbaarheid en etikettering die zijn opgenomen in de ggo-wetgeving van de EU. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag beslist.

Lees meer...

Par son «deal pour l'emploi», le gouvernement voulait clairement inciter davantage de demandeurs d'emploi à retrouver un emploi. Un projet qui aurait pu être séduisant en apparence mais qui, au final, impose de nouvelles économies radicales à l'ensemble des travailleurs et aux chercheurs d'emploi.

Lees meer...

De regering wilde met de arbeidsdeal meer mensen aan het werk helpen. Dat had een positief verhaal kunnen worden. Maar finaal draait het weer uit op een nieuwe ronde zware inleveringen voor wie zich elke dag keihard inzet, op het werk of in de zoektocht ernaar.

Lees meer...

Budget et deal pour l'emploi: ces ministres achètent leur repos estival, au détriment de centaines de milliers de demandeurs d'emploi

Lees meer...

In die arbeidsdeal zouden er in totaal 26 maatregelen zijn afgesproken die 12.500 mensen aan een job moeten helpen. Een druppel op een hete plaat als je weet dat ons land in mei ll. zomaar even 490.318 (!) werklozen telde.

Lees meer...

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord gesloten om het gebruik van opeenvolgende dagcontracten te beteugelen.

Lees meer...

The European Trade Union Confederation is gravely concerned by reports that far-right forces in the US, led by discredited former Trump adviser Steve Bannon, are planning to disrupt the 2019 European elections and work to destroy European integration.

Lees meer...

Dans les prochaines décennies, les plus grandes entreprises mondiales de viande et de produits laitiers du monde pourraient supplanter ExxonMobil, Shell ou BP et devenir les plus grands pollueurs climatiques du monde. À l’heure où la planète doit réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre (GES), ces géants mondiaux des protéines animales tirent la consommation vers le haut en augmentant la production et les exportations.

Lees meer...

Het project Changez ! is een initiatief van MO magazine en Hart boven Hard, dat een stem wil geven aan bottom up alternatieven voor het huidige beleid. Voornaamste middel is de geregelde productie van korte, bevattelijke video’s.

Lees meer...

Op 19 juli 2018 nam het federaal parlement een resolutie aan die de inzet van killer robots door het Belgisch leger verbiedt en oproept tot een internationaal verbodsverdrag. Pax Christi Vlaanderen en de Campaign to Stop Killer Robots verwelkomen deze belangrijke stap vooruit.  

Lees meer...