190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

Vandaag (19 maart 2019) keurde het federale parlement de kaderwet goed voor de invoering van een capaciteitsondersteuningsmechanisme (CRM). De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Inter-environnement Wallonie vragen een minimale en toekomstgerichte invulling van het CRM.

Lees meer...

Ter gelegenheid van de ‘Werelddag van de Bossen’ publiceert WWF België een studie naar de Belgische bijdrage aan de internationale ontbossing.

Lees meer...

The European Union has given long-lasting peace across our continent and has brought European people together around the fundamental values of democracy, human rights, freedom and equality.

Lees meer...

Communiqué de presse. 19 mars 2019. On en comptait qu'une en 2011. Aujourd'hui, 11 monnaies citoyennes sont en circulation en Wallonie. Et ce jeudi, Bruxelles rejoindra le contingent avec la mise en circulation de sa toute nouvelle monnaie : la Zinne.

Lees meer...

Ongeveer de helft van de Vlaamse steden en gemeenten hebben na de terreuraanslagen van 22 maart 2016 Lokale en Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) opgericht.

Lees meer...

Meer dan de helft van de Belgen vindt dat er een bindende klimaatwet moet komen. Daarnaast zal het klimaatprobleem bij 45% van de Belgen invloed hebben op het stemgedrag en wil 73% van de Belgen weten wat de klimaatoplossingen zullen kosten.

Lees meer...

De Klimaatcoalitie heeft vandaag haar eisen voor de komende maanden toegelicht op het kabinet van de Premier. We verwachten dat deze regering de kansen grijpt die de klimaattransitie te bieden heeft: er vallen minstens 80.000 jobs te creëren tijdens de komende 10 jaar.

Lees meer...

Comme mouvement au-delà des partis; le Forum de Gauche Ecologique ne dépose aucune liste en vue des élections. Dans le cadre des élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai 2019

Lees meer...

Als partijoverstijgende beweging legt LEF (Links Ecologisch Forum) geen lijsten neer bij de verkiezingen. In het kader van de regionale, federale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019 willen wij via onze website (www.lef-online.be) aan de kritische kiezer informatie verstrekken die weinig of niet in de folders en in de media aan bod komt.

Lees meer...

The ETUC gives a cautious welcome to the agreement for EU legislation on whistleblowing and the introduction of an EU wide obligation on employers to both protect and listen to workers who raise concerns at work.

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant