KOP GFD 31ste                                Meer info...

ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Merkel Michel 1Met dit schrijven dringen we er bij de Europese Unie op aan om haar beleid gericht op een positief en sterk partnerschap met Cuba, gebaseerd op wederzijds respect en verstandhouding, verder te zetten...
Naar onze mening is het voor de verdere ontwikkeling van de goede relaties tussen de EU en Cuba uiterst belangrijk dat de EU een duidelijk en niet mis te verstaan standpunt inneemt tegen het ontoelaatbaar en bestraffend VS-beleid vastgelegd in de eenzijdige afgekondigde anti-Cubaanse blokkadewetten.

De EU moet de VS-administratie er duidelijk op wijzen dat ze het recht van de lidstaten om met Cuba handel te drijven onverstoorbaar zal verdedigen en zich niet zal laten afschrikken door de dreiging met boetes opgelegd door de VS Controledienst op Buitenlandse Verrichtingen – OFAC. De EU mag niet toestaan dat de EU-bedrijven boetes aan OFAC moeten betalen omdat zij handel met Cuba voeren. Zulk verbod zou de toepassing van EU-Regulering 2271/96 van 22 november 1996 versterken.

In dit verband, zou de Europese Commissie de Wereldhandelsorganisatie moeten oproepen om de VS-regering te veroordelen wegens schending van de internationale handelswetten en –principes. Daarmee zou de EU veel andere landen, bedrijven en organisaties steunen in hun volledig wettig verlangen om met Cuba zaken te doen...

Wij zijn een diverse groep van organisaties in Europa die ijveren voor vriendschap en solidariteit tussen Cuba enerzijds en onze respectieve landen en de EU anderzijds. Naar onze mening speelt de Europese Unie een belangrijke rol om positieve relaties met Cuba uit te bouwen, gebaseerd op wederzijds respect en verstandhouding tussen zelfstandige staten. Wij hopen dat uw presidentschap dit beleid verder ontwikkelt.

Hoogachtend,

(volgen de namen van de ondertekenende organisaties uit 20 landen)

Attachment
Bijlage Size
Open Brief (volledige versie) 128.17 KB