rassemblement 2610201

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

image 30918214921602488948594 1602488948797

 image 72809356121602488504693 1602488504562image 16322324731602488513885 1602488513327

The Shift en WWF-België kondigen vandaag de lancering aan van een unieke Belgische klimaatalliantie. Ze nodigen alle Belgische organisaties die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen en hun klimaatambities willen verhogen uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief in België. 53 organisaties hebben zich al aangesloten bij de alliantie en hebben zich ertoe verbonden hun activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs: de opwarming van de aarde onder 2°C houden en inspanningen doen om deze te beperken tot 1,5°C.

Het werd hoog tijd dat Belgische organisaties hun krachten bundelen, leiderschap tonen en het voortouw nemen in de overgang naar een CO2-neutrale economie en samenleving. Een aantal organisaties, zoals het World Economic Forum, roepen bedrijfsleiders op om het klimaat centraal te stellen bij het herstel van de coronacrisis. The Shift en WWF-België bieden vandaag een antwoord op deze oproep. Op maandag 12 oktober,op de productiesite van Danone in Rotselaar,gingen ze het debat aan over het thema “Hoe kunnen we samen iets doen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken?” voordat de oprichting van de Belgian Alliance for Climate Action officieel werd aangekondigd.

Duidelijke en ambitieuze doelstellingen

De Belgian Alliance for Climate Action is een platform voor Belgische organisaties die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen, meer klimaatambitie willen tonen en Science Based Targets (SBT)[1] willen gebruiken om hun milieudoelstellingen te bereiken. Als mede-oprichter van de Science Based Targets zal WWF haar expertise in het definiëren van doelstellingen delen met de leden van de alliantie. Als één van ’s werelds belangrijkste onafhankelijke milieuorganisaties zal WWF ook de banden aanhalen met andere klimaatallianties over de hele wereld.

Antoine Lebrun, CEO van WWF-België: “Het recente Living Planet Report van WWF toonde aan dat de wereldwijde vernietiging van de natuur een bedreiging vormt voor onze economie, onze welvaart en ons welzijn. Door de mens veroorzaakte klimaatverandering zal dat proces nog versnellen. Het goede nieuws is dat we weten wat er moet gebeuren en dat veel technologieën die we nodig hebben al bestaan. Veel bedrijven willen ook hun verantwoordelijkheid nemen en een onderdeel worden van de duurzame toekomst. Daarom lanceert WWF samen met The Shift de ‘Belgian Alliance for Climate Action’ en bieden we deelnemende organisaties de ondersteuning van de Science Based Targets.”

Een alliantie voor iedereen

De Belgian Alliance for Climate Action verwelkomt alle organisaties, ongeacht hun omvang of sector. Ze brengt organisaties samen die al Science Based Targets hebben gedefinieerd en bereid zijn om hun ervaringen te delen, maar ook organisaties die bereid zijn om dergelijke ambitieuze klimaatdoelen te stellen en op zoek zijn naar advies en inspiratie.

Een engagement op lange termijn

De leden van de Belgian Alliance for Climate Action verbinden zich ertoe om binnen één jaar na hun toetreding het SBT-proces op gang te brengen. Eens deze stap is gezet, hebben ze twee jaar de tijd om hun doelstellingen te laten valideren.

Organisaties die hun Science Based Targets al hebben vastgelegd, zullen de Belgian Alliance for Climate Action en haar leden ondersteunen met één of meer van de volgende activiteiten:

· De dialoog aangaan over klimaatactie met leveranciers, werknemers en investeerders;
· Onderzoek en reflecties publiceren over de praktische stappen die moeten worden genomen om een bedrijfsmodel te ontwikkelen in lijn met de Science Based Targets en om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen;
· Andere leden begeleiden of inspireren om aan de eisen van de SBT te voldoen en het klimaatbeleid in hun eigen bedrijf of sector te versnellen.

Het nieuwe platform zal verschillende spelers samenbrengen die voor gelijkaardige uitdagingen staan en bereid zijn om ambitieuze klimaatdoelstellingen te definiëren en te realiseren. The Shift zal daartoe, in samenwerking met WWF, verschillende soorten workshops organiseren voor de leden van de alliantie:

· Informatiesessies rond milieu en ecologische voetafdruk;
· Sectorspecifieke workshops;
· Trainingssessies over nieuwe tools en technologieën.

Marie Delvaulx, directrice van The Shift: “Via de Belgian Alliance for Climate Action willen we organisaties aanmoedigen om ambitieuze klimaatdoelstellingen te formuleren. Als Belgisch netwerk voor duurzame ontwikkeling doen wij beroep op allerlei experts. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking en kennisuitwisseling tussen organisaties de sleutel is tot succes bij het bereiken van deze klimaatdoelstellingen.”

Tot slot zal de alliantie haar leden helpen om hun partners aan te moedigen om zich aan te sluiten en hen doorheen het hele proces te coachen.

Over The Shift:

The Shift is een netwerk voor duurzame ontwikkeling in België. Sinds 2015 brengt The Shift zo'n 450 organisaties met verschillende achtergronden samen: bedrijven, ngo's, academische instellingen, overheidsinstanties en andere belangrijke spelers in onze samenleving. The Shift is het nationale contactpunt voor de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en CSR Europe. Samen met haar leden en partnerorganisaties wil The Shift innovatieve oplossingen ontwikkelen om de grootste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de overgang naar een duurzamere wereld te realiseren. Meer informatie: https://theshift.be/nl/about-us

Over WWF:

WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.


 

[1] https://sciencebasedtargets.org/wp-content/uploads/2016/04/Science-Based-Targets-Call-to-Action-Brochure-English.pdf