Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

De COVID-19 storm maakt geen onderscheid, voor niets of niemand. De Vlaamse regering maakt wel een onderscheid in de zorg- en welzijnssectoren waarvoor ze bevoegd is. Hoeveel dagen is dat nog houdbaar? De federale regering ondertekende vandaag officieel het sociaal akkoord met de sociale partners van de federale zorgsector (178.800 VTE in ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra).

Het sociaal akkoord voor de federale non-profit was op 7 juli 2020 al een feit. Nadien kwam er eindelijk een nieuwe federale regering, die vandaag officieel het sociaal akkoord ondertekent en daarmee het budget en de uitvoering ervan bevestigt. Een recordbedrag van 1 miljard euro wordt ingezet voor de lonen, de verbetering van de werkomstandigheden, meer personeel en meer opleidingstrajecten. De roep om structurele maatregelen is noodzakelijk en ook gehoord en beantwoord door de federale regering. Ondertussen wordt niet stil gezeten om alle elementen van het sociaal akkoord voor te bereiden en uit te voeren zoals het hoort.

Waar blijft de Vlaamse regering om een stevig sociaal akkoord te maken voor de Vlaamse non-profitsectoren? (178.100 VTE in o.a. woonzorgcentra, gezinszorg, gehandicaptenzorg, jeugdhulp, welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, sociale economie, sociocultureel werk).

De boodschap aan de Vlaamse regering is al van in het begin van de onderhandelingen even duidelijk: de werknemers van de Vlaamse non-profit kunnen en zullen niet achterblijven. Ze verdienen een gelijke behandeling. Geen verder dralen of laten aanslepen dus. Het voorgestelde budget van 525 miljoen euro is onevenredig en onwerkbaar. De Vlaamse regering moet spoedig met een hoger budget komen voor een degelijk en evenwaardig nieuw sociaal akkoord. Elke werknemer verdient respect en waardering, en jazeker dat moet zich ook uitdrukken in een stevig budget voor structurele oplossingen! Op die lijn zullen we samen stand houden tot er resultaten zijn. Nu het personeel op zijn tandvlees zit zal de Vlaamse regering best niet sussen met welke uitleg dan ook. Het klimaat zou wel eens heel snel om kunnen slaan.

Mark Selleslach: “Ik hoop dat de Vlaamse regering de situatie niet onderschat. De werknemers van zorg en welzijn hoeven er normaal gezien niet bij stil te staan of hun sector of werkplaats nu onder de Vlaamse regering of onder de federale regering valt. Tot op de dag dat ze tot de bittere vaststelling komen dat ze daardoor fundamenteel verschillend en ongelijk dreigen behandeld te worden. En dat bovendien nog wel in volle storm van de tweede golf van de coronacrisis. Tot welke golf gaat deze Vlaamse regering nog wachten om tot de beslissing te komen dat alle werknemers onder hun bevoegdheid dringend een correcte en gelijke behandeling verdienen? Ik hoop dat het niet opnieuw eerst tot acties moet komen.”

Mark Selleslach
Algemeen coördinator ACV Puls Non-Profitsector