deja X signatures exigences 1

al X handtekeningen 2

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Nieuw boek “Investeer in Doel 5, Naar een sociaal rechtvaardige en klimaatpositieve energietransitie”

Vier kernrectoren ontploften, nadat de noodkoeling uitviel. Tientallen kilometers errond werd de bevolking geëvacueerd. Operators en brandweerlui stierven aan te hoge stralingsdosis. De radioactieve straling is vandaag nog steeds niet onder controle.

Wiebe Eekman lag mee aan de basis van de opstart van deze nieuwe anti-kernenergiebeweging in België. Een stevig debat ging er aan vooraf: Ook al zijn we voor de snelle sluiting van alle kernreactoren, toch komen wij op voor het behoud van de werkgelegenheid voor het personeel van deze kerncentrale. Solidariteit met de arbeiders en hun vakbonden is het uitgangspunt. Een onmogelijke spreidstand? Wel neen. Het personeel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkeerde keuzes die hun bedrijfsdirecties maken. Samen met hen willen we een sterk front opbouwen dat in staat is die directies te verplichten een alternatieve tewerkstelling uit te bouwen. Dat op dezelfde site. Met behoud van goede werkomstandigheden en goede verloning. Dat noemen we een sociaal rechtvaardige transitie.

De Belgische Elf Maart Beweging betracht dit pro-syndicaal uitgangspunt ook binnen te brengen in de antikernenergie bewegingen van de omringende landen.

Een nieuw boek: “Investeer in Doel 5”

Hoezo? ‘Doel’ staat toch voor de kerncentrale in de Antwerpse haven, dicht tegen de Nederlandse grens? De titel vangt de aandacht. Want daar in het verlaten dorpje Doel staan vier van de 7 Belgische kernreactoren, de twee oudste Doel 1 en Doel 2, de probleemreactor Doel 3 en tenslotte Doel 4. Allen zouden ze ten laatste in 2025 sluiten, werd er door de Belgische regering beloofd. Tenzij…. Hoe moet het verder met de energiebevoorrading aan de grote petrochemische bedrijven in de haven? Wel, zeggen wij, met een nieuw “Doel 5”

“Doel 5” impliceert de stopzetting van de vier kernreactoren en vervanging door een complex aan nieuwe installaties. Nieuwe installaties ter ondersteuning van de energietransitie in de industrie en de gehele maatschappij. Uitgangspunt is dat zon en wind de basis zijn van de energiebevoorrading. Dat dit volop ontwikkeld wordt in een geïntegreerd energienetwerk. Dat vereist dat het teveel aan piekproductie van zon en wind omgezet wordt in energiedragers die gemakkelijk opgeslagen kunnen worden. Waterstof geproduceerd door elektrolyse van water is de basis van deze technologische revolutie. In alle grote havens aan de Noordzee wordt er nu al pionierswerk gedaan. Het zou versneld moeten worden.

Verder is er een bijkomende back-up nodig voor die zeldzame momenten dat zon en wind, gecombineerd met de opslagsystemen, toch niet voldoende zou zij. Dat zouden dan een nieuw soort verbrandingsinstallaties zijn. Op basis van biogas, met volledige recuperatie van de CO2 uit de rookgassen voor hergebruik als grondstof. De site van Doel is daarvoor ideaal gelegen. Door biomassa om te zetten in biogas, kunnen de nutriënten in de biomassa gerecupereerd worden. Onder welke omstandigheden en voorwaarden dit verantwoord kan, wordt uitgebreid uiteengezet in het boek.

Een klimaatpositieve energietransitie

‘Klimaatpositief’ gaat verder dan het gebruikelijke ‘klimaatneutraal’. De oproep van de Europese Unie en vele anderen is om in 2050 ‘klimaatneutraal’ te zijn. ’t Is te zeggen dat er evenveel broeikasgassen terug opgenomen worden, als er uitgestoten worden. Dat lijkt goed, maar blijkt toch onvoldoende. Door de tientallen jaren getreuzel met een echt klimaatbeleid, is er momenteel zoveel CO2 opgestapeld in de atmosfeer, dat een weg galopperende opwarming niet meer te vermijden is, tenzij… Tenzij we actief weer broeikasgassen uit de atmosfeer weghalen. Dat is wat in de wetenschappelijke rapporten van het IPCC staat.

Hoe haal je broeikasgas weg uit de atmosfeer? Massale toename van plantengroei en dierlijke biomassa is de snelste en eenvoudigste vorm van vastleggen van CO2. Onder wel bepaalde voorwaarden kan deze biomassa door industriële verwerking petroleum vervangen in vele toepassingen. CO2 uit de atmosfeer wordt zo vastgelegd in grondstoffen en producten. Iets wat kernenergie absoluut niet kan. Marc Alexander legt het uitgebreid uit in dit boek.

Lees het boek:

Investeer in Doel 5

Investeer in Doel 5, Naar een sociaal rechtvaardige en klimaatpositieve energietransitie

Dit boek doet een poging om klimaatactivisten, tegenstanders van kernenergie en werknemers van de kerncentrales en hun vakbonden te verbinden, met als uitgangspunt een duurzame toekomst voor Doel.

Dit boek is eind januari verschenen bij de uitgeverij EPO in de reeks Mammoet. 160 bladzijden. Aanbevolen prijs 15€. Plus 3,5€ verzendkosten. Bestelling kan geplaatst worden bij de Elf-Maart-Beweging, zie www.investeerindoel5.be

Tekst van de achterflap:
Investeer in doel

In 2025 sluiten alle Belgische kerncentrales. ‘Gedaan met het spookbeeld van een Fukushima aan de Schelde’, zeggen voorstanders tevreden. ‘Dom, want in 2030 wil Europa de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen en kernenergie is CO2-arm’, foeteren tegenstanders. En dan zijn er de werknemers van Doel. Zij willen hun job behouden. Dit boek doet een poging om klimaatactivisten, tegenstanders van kernenergie en werknemers van de kerncentrales en hun vakbonden te verbinden. Uitgangspunt is een duurzame toekomst voor Doel. Mét investeringen in een energieproductie en -opslag van de toekomst. Want ja, het roer van het klimaatbeleid moet sneller om. Een voorbeeld uit Californië maakt duidelijk: je kan een kernenergiesite ombouwen naar hernieuwbare energiebronnen. ‘Investeer in Doel 5’ is opgedragen aan de kinderen en kleinkinderen van de auteurs én aan de werknemers en vakbonden van de kerncentrales. Marc Alexander deed de redactie.

Marc Alexander is woordvoerder van de 11 maartbeweging, en actief in Climate Express Hij werkt in de zinkfabriek van Nyrstar in Balen waar hij al dertig jaar vakbondsafgevaardigde is, waarvan tien jaar als hoofdafgevaardigde.