TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Arbeid en Democratie. Gent en Europa


Dit symposium wil creatief, progressief langetermijndenken over arbeid en democratie bevorderen voor de wereld van de toekomst, lokaal en internatinaal.

Het symposium wordt georganiseerd door Crescendo-S in samenwerking ‘t Zal Wel Gaan, Ugent, de stad Gent en DIEM25

Op vrijdag 13 december 2019 om 19.30 worden er stimulerende dialogen tussen verschillende sprekers aangeboden :

1. Een economisch perspectief met Prof. Yanis Varoufakis ( Griekse ex-minister financiën, DIEM25, Grieks parlement ), Prof. Koen Schoors (UGent) en Prof. Petra De Sutter (UGent, EU parlement)

2. Een rechten- en identiteitsperspectief met Prof. Olivier De Schutter ( UCL, Columbia University, UN), Prof. Em. Rik Pinxten (Ugent) en Prof. An Jacobs (VUB).

3. Een vooruitstrevend stadsperspectief met Jordi Ayala Roquetta ( Algemeen Directeur stad Barcelona ), Daniël Termont ( Gent, Eurocities) en Kathleen Van Brempt ( EU parlement ) met aandacht voor de Green New Deal.

Moderator is Anna Luyten.

De avond vindt plaats in het UFo ( Universiteitsforum ), Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent. De avond is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven ( zie link onderaan ) . Gezien het internationaal karakter is Engels de voertaal.

Er zal verder gewerkt worden met die resultaten na het symposium.
Op zaterdag 14 december 2019 kan u daarom deelnemen aan workshops in de Zebrastraat 32, Gent, voor - en namiddag , gevolgd door een synthese in een plenum sessie. U wordt door deskundigen begeleid om tot voor u zinvolle voorstellen voor de langere termijn te komen. U kan aan twee verschillende workshops deelnemen:

1.Nieuwe manieren om democratisch te zijn op het werk, begeleid door Prof. Humblet (sociaal recht UG) en deskundigen. Hier komen vragen aan bod rond werknemersinspraak (via de nieuwe orga- nen, stakeholders naast vakbonden, omgaan met conflicten,...) en sociale en syndicale strategieën voor de 21ste eeuw.

2.Democratie en rechtvaardigheid op de arbeidsmarkt begeleid door Prof Deschacht (arbeidsecono- mie, KUL), Rudy De Leeuw (internationaal vakverbond) en deskundigen. Hierbij komen vragen aan bod rond migratie, platformwerkers, sociale dumping en het soort jobs wat wij nodig hebben (green new deal).

3.Wat kunnen wij leren uit de sociale economie, commons,... om inclusieve tewerkstelling en zinvolle en beter gewaardeerde arbeid voor de 21ste eeuw te ontwikkelen? Deze workshop wordt door Prof. Rik Pinxten (antropoloog) en Daan Vanderstene geleid. Ook Rudy Coddens (OCMW Gent) en vertegenwoordigers van sociale werkplaatsen nemen deel.

4.Hoe kunnen wij zinvolle, duurzame en inclusieve economische activiteit op stadsniveau ontwikke- len? Hierbij wordt gekeken naar voorbeelden en ontwikkelingen o.a. in de Gentse haven en welke businesmodellen wij hiervoor nodig hebben? Deze workshop wordt begeleid door Daan Schalck (CEO haven Gent-Vlissingen) en Koen Schoors (Prof. economie, UGent).

5.Hoe zorgen wij ervoor dat IT, internet, robotica en AI een kans en geen bedreiging worden? Hoe gaan wij als gemeenschap deze ontwikkeling in goed banen kunnen leiden? Kennis is hierbij be- langrijk. Er wordt in deze workshop gekeken naar hoe deze tot stand moet en mag komen, hoe ze gebruikt moet worden, hoe ze gedeeld moet worden. Deze workshop wordt begeleid door Profs Belpaeme (robotica UG) en Joren De wachter (Diem25 – Technological Sovereignty).

Bijdrage in de onkosten is 10 euro (gratis voor studenten), u krijgt achteraf een synthese van de resultaten via mail. Elke sessie duurt twee en een half uur, de voertalen zijn Nederlands en Engels.

Arbeid en democratie, ook een artistieke invalshoek.

Op vrijdagavond 13/12 zijn er niet enkel sprekers, het is een totaalgebeuren. Bij de opening komen de 12 zwaailicht dragers van de performance van Katya in de zaal aan. Zij hebben dan reeds een parcours in de Gent afgelegd waarbij ze symbolisch belangrijke ankerpunten van de stad en de actualiteit verbonden hebben. Zij brengen het alarm en de urgentie als start van het symposium.

Tijdens de gesprekken zal Alevtina life tekeningen maken als dialoog met de sprekers. Alevtina Kakhidze is een Oekraïense kunstenares. Ze werd o.a. bekend door radioverhalen waarin ze vertelt over haar moeder, die in het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne bleef wonen. Ze maakt verhalende tekeningen, zoals vorig jaar in Bozar (tuinen als laboratorium) of op Manifesta in Sint-Petersburg.

Tussen de gesprekken zal Danae een filmisch en ruimtelijk werk brengen, gebaseerd op een bevraging van burgers (in Gent en ruimere omgeving). Zij geeft daarmee een artistieke stem aan hun bezorgdheden en hoop. Danae Stratou is een Griekse kunstenares die Griekenland vertegenwoordigde op de 48ste biënnale van Venetië. Ze is ook politiek actief.
Zaterdag 14/12 tijdens de workshops en zondag 15/12 zal het werk van de internationale kunstenaressen ook te zien zijn in een reflectieruimte in de Zebrastraat. Daar gaat het in dialoog met de lokale bijdrage, tekeningen van Jo Van Den Berghe en Mira Sanders. Zij zijn verbonden aan de Studio Anatomy (Sint Lucas). Jo is architect en professor, Mira is beeldend kunstenares. Deze ‘visuele reflectieruimte’ wordt zo een ‘zesde workshop’.

Programmator: Bart De Baere (MUKHA).

Arbeid en democratie, dus ook anders door zijn volledige integratie van de artistieke bijdrage in het symposium, als een volwaardig onderdeel.

Je kan inschrijven voor één van de dagen of voor beiden.

Via de Ugent link: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/Arbeidendemocratie.