ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Op 21 februari ging de zoveelste vergadering over de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT) door met de ministers van Financiën van tien EU-lidstaten die zich hiervoor engageerden. Met onder meer minister Van Overtveldt op de rem, slepen de onderhandelingen al jaren aan. Per dag vertraging lopen de landen tientallen miljoenen euro aan belastingopbrengsten mis. Om dat verlies aan inkomsten zichtbaar te maken lanceren enkele ontwikkelingsorganisaties waaronder Oxfam en 11.11.11 vandaag een online teller. En die gaat als een trein: sinds de laatste gemiste deadline op 6 december had de taks naar schatting al 4 miljard euro kunnen opbrengen.

De Financiële Transactietaks, ook gekend als Tobintaks, is een kleine belasting op de handel in financiële producten - 0,1% voor aandelen en obligaties, 0,01% voor derivaten - om kortetermijnspeculatie te ontmoedigen en de financiële markten te stabiliseren. De Europese Commissie formuleerde al een voorstel voor zo'n taks in september 2011, gevolgd door een voorstel voor versterkte samenwerking in 2013. Intussen zijn we februari 2017 en is de groep van tien onderhandelende lidstaten - België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Slovenië en Slovakije - er nog steeds niet uit.

In tegendeel, vooruitgang wordt geblokkeerd door voortdurend uitstel en nieuwe bezwaren of eisen. Terwijl de Belgische regering meermaals bevestigde dat ons land 'constructief' blijft onderhandelen in deze groep, stapelt minister van Financiën Johan Van Overtveldt ondanks een expliciet engagement in het regeerakkoord de vertragende en uithollende manoeuvers op. Nadat aan eerdere Belgische bekommernissen zoals de impact op de staatsschuld werd tegemoet gekomen, eiste België recent besprekingen over vrijstellingen voor de pensioenfondsen, de verzekeringssector en de reële economie, en weigerde ons land om de vorige geplande vergadering (in januari) te laten doorgaan.

En dat kost geld...


Er is een kostprijs verbonden aan deze politieke onwil. Elke dag dat de invoering van de financiële transactietaks uitgesteld wordt, loopt de groep tientallen miljoenen euro's mis. Volgens een schatting van de Europese Commissie zou de invoering van de taks jaarlijks 22 miljard euro opleveren. Dat is 60 miljoen per dag, 2,5 miljoen per uur en 40.000 per minuut. Sinds de laatste gemiste deadline in december 2016 liepen de tien landen dus mogelijk al 4 miljard euro mis.

Dit geld is dringend nodig om internationale engagementen waar te maken en te investeren in ondermeer armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en de strijd tegen klimaatverandering. Met de opbrengst van één dag FTT (60 miljoen euro) kan men bijvoorbeeld gezondheidszorg voor 10.000 personen betalen, 11.500 kinderen in lage inkomenslanden gedurende 13 jaar onderwijs bieden of 6.500 huishoudens in Sub-Sahara Afrika van zonne-energie voorzien.

Daarom lanceren verschillende ontwikkelingsorganisaties, waaronder 11.11.11 en Oxfam, vandaag een teller die expliciet duidelijk maakt hoe snel die verliezen oplopen. Op de sites van beide organisaties zal de teller een prominente plaats krijgen en blijven doorlopen. Tot er effectief een akkoord uit de bus komt.

Bron: http://www.11.be/artikels/item/tobintaks-al-4-miljard-gemist-door-belgisch-vertragingswerk