WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Sinds het najaar van 2014 wordt de ACOD geconfronteerd met een rechts regeringsbeleid, gericht op de afbouw van de openbare diensten. De regering Michel voerde tegelijk een rampzalig fiscaal beleid dat de burgers de rekening presenteert voor een economische heropleving die enkel op papier bestaat. Ondanks herhaaldelijk verzet van de ACOD, bleef de federale regering doof voor onze terechte bezwaren. Het is opnieuw tijd voor actie!

 

De voorbije drie jaar ging de regering Michel met de hakbijl te werk in de openbare sector:
- budgetten worden teruggeschroefd en op personeel wordt bespaard waardoor openbare diensten niet langer de dienstverlening kunnen verzorgen die burgers verdienen;
- investeringen worden niet langer uitgevoerd, waardoor ook de toekomstige openbare dienstverlening in gevaar komt;
- het personeel van de openbare sector moet langer werken, terwijl een discussie over werkbaar werk en zware beroepen ontbreekt;
- het pensioenstelsel van de vastbenoemde ambtenaar wordt stelselmatig uitgekleed, zonder dat er een waardig alternatief voor in de plaats komt;
- het statuut van de ambtenaar wordt met een pennetrek geschrapt, waarmee de regering de neutraliteit van haar openbare diensten opgeeft;
- een minimale dienstverlening belooft de openbare dienstverlening te garanderen, terwijl die enkel voor onzekerheid en chaos bij de burgers en een inbreuk op het stakingsrecht van het personeel zal zorgen;
- privatiseringen van overheidsbedrijven en andere openbare diensten moeten een budgettair evenwicht realiseren, terwijl het gat in de begroting er net door zal groeien en belangrijke economische hefbomen uit handen worden gegeven.

 

Dit is maar een greep uit de onbezonnen maatregelen waarmee het personeel van de openbare sector geconfronteerd wordt. Ondanks onze verantwoordelijke houding als sociale partner, werd elke vraag van ons om dialoog steeds onthaald op verdere provocaties en afbraakpolitiek. Om ons verzet tegen dit ideologisch non-beleid van de regering Michel in de verf te zetten, roept de ACOD dit najaar op tot acties in de openbare sector. Die zullen starten bij de hervatting van de werkzaamheden in de regionale parlementen eind september, gevolgd door een 'reactiedag' op 10 oktober 2017.

 

Michel Meyer                             Chris Reniers
voorzitter federale                     ACOD vicevoorzitter federale ACOD