Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Donderdag 19 oktober organiseerde een delegatie van het platform « Assez is Genoeg »i een hindernissenparcours. Dat symboliseert de maatregelen die de pensioenen van vrouwen in gevaar brengen : zowel de maatregelen die al genomen zijn als de maatregelen die nog in de pijplijn zitten. De organisaties nodigden het publiek uit om samen met ons luid en duidelijk « Assez is Genoeg » te zeggen. Met de start van het parlementair werkjaar roepen ze de verkozenen op om de regering te interpelleren en te controleren, specifiek voor de maatregelen die nog voorgesteld zullen worden. Onze reporter-supporter was er bij om de solidariteit van LEF te betuigen en maakte een reeks foto's (zonder rechten).

 

Achtergronden van de actie

 

Maatregelen die al genomen zijn :
· optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar en verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen en pensioen met bedrijfstoeslag (het vroegere « brugpensioen ») terwijl de gemiddelde loopbaan van vrouwen 36,6 jaar bedraagt tegenover 42,2 jaar voor mannen.
· afschaffing van het tijdskrediet zonder motief, vaak gebruikt door moeders als aanvulling op het verlof om familiale redenen
· hervorming van het overlevingspensioen, waarbij meer dan 98% van de gerechtigden vrouwen zijn
· beperking van de IGO (Inkomens Garantie Uitkering voor Ouderen) die in het bijzonder vrouwen met een migratie-achtergrond raakt.

 

In de pijplijn :
Het kabinet Bacquelaine bereidt een aantal belangrijke dossiers voor die de pensioenkloof nog groter kunnen maken : bepaling van de zware beroepen, een pensioensysteem op basis van punten, modernisering van de « gezinsdimensie » , herziening van de gelijkgestelde periodes, invoering van een deeltijds pensioen...


Oproep tot waakzaamheid :
Met de start van het parlementair jaar roepen we onze verkozenen op om een proactieve rol te spelen en de maatregelen die voorgesteld worden te counteren. Het parlement beschikt immers over het recht tot interpellatie en controle van het beleid van de regering.
Binnen een context die al erg ongelijk is :
· 2/3 van wie een pensioen heeft onder de armoedegrens, zijn vrouwen
· Zij moeten ook vaker een beroep doen op de IGO : 66% zijn vrouwen
· De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt op maandbasis 330€.


Foto's


Zie
https://photos.app.goo.gl/T0in4Pil5xS24xGi2


i Assez is Genoeg is een platform dat verschillende vrouwenorganisaties samenbrengt.


Het doel: aanklagen van maatregelen en beleid die de bestaansonzekerheid van vrouwen doen toenemen en de sociaal-economische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar ook onder vrouwen vergroten. De actie van 19 oktober is de publieke lancering van het platform.


De leden van Assez is Genoeg : ACRF, Collectif des Femmes de Louvain-la-Neuve, Ella, Famba, FEL, Femma, Furia, GAMS, Maison Plurielle, Rebel.lieus, Synergie Wallonie, Université des Femmes, Vie Féminine, La Voix des Femmes, VIVA-SVV, Vrouwen in het Zwart, Vrouwenraad.