Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Bart Staes is 2de kandidaat op de lijst van Groen voor de Europese verkiezingen en is lid van deze partij.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?(max. 5 lijnen)

Reeds tijdens mijn Middelbare Schooljaren in de jaren zeventig van de vorige eeuw was maatschappelijk engagement kern van mijn handelen. Ik ben een kond van de nieuwe sociale bewegingen: de strijd tegen kernenergie, de strijd voor een schoon milieu, de strijd tegen de kernraketten, de strijd tegen armoede, etcetera. Dit basisengagement bracht me eerst bij de progressieve vleugel van de Volksunie en later bij Agalev/Groen!/Groen.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Europese instellingen

Een beleid uitstippelen dat aantoont dat de EU een beschermend project is en de keuze voor een neoliberale aanpak omturnt naar een echt transitiebeleid.

Budgettaire regels voor de lidstaten
Goed begrotingsbeleid is nboodzakelijk maar mag niet tren koste gaan van een echt investeringsbeleid. Investeringen in een toekomstbeleid dat zorgt voor transitie inzake klimaat en energie, zorg, onderwijs, kunst, … etcetera mogen niet geteld worden als “schulden” en moeten dus mogelijk zijn buiten, het begotingskader om.

Internationale Vrijhandels- en Investeringsverdragen

Ik blijf me verzetten tegen de huidige afgesloten en nog af te sluiten verdragen. Handel moet eerlijk, -fair en duurzaam zijn met respect voor onze milieu- en sociale normen. Buitenlandse investeerders mogen niet meer rechten hebben dan binnenlandse investeerders. Daarom een nee aan ISDS en zijn afgeleide vormen.

Sociale dumping

We moeten komen naar een eerlijk systeem, zonder uitbuitring en met respect voor de normen in het land van tewerkstelling. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats.

Mensenrechten

Blijven een kernwaarde voor de EU, zowel binnen als buiten de EU.

Financiële instellingen

De hervormingen van het financieel systeem na de crisis van 2008 gaat onvoldoende ver. Met de groenen hebben we een concreet plan over de periode 2010-2024 om ons financieel systeem te veranderen en te versterken in dienst van mens, klimaat, maatschappij en ons milieu.

Fiscaliteit

De groenen hebben een concreet en rechtvaardig plan inzake fiscale aanpak. Ook de strijd tegen belastingsparadijzen, de belastingsfraude- en ontwijking (1000 miljard euro/jaar!) moet aangescherpt worden.

Syndicale rechten

Zijn cruciaal en moeten beschermd worden. Iedere ondermijning moet fel bevochten worden.

Privatisering van openbare diensten

Is een onderdeel van de neoliberale aanpak van competitiviteit voor alles, deregulering en privatisering die ik ten alle tijd bevecht.

Leefmilieu (klimaat, energie, mobiliteit ...)

Zullen een cruciaal beleidsterrein zijn de komende jaren. We moeten er alles aan doen om de stijging van de opwarming van de aarde met meer dan 1,5 graad tegen 2030 te voorkomen. Dat vereist een doortastend beleid. Sommigen willen een realistisch beleid maar dat is vaak synoniem voor de stilstand. Ik wil dus hoge ambities en werken aan politieke meerderheden die de politieke wil hebben bergen te verzetten. Niks is onmogelijk.

Asiel en migratie

Meer inzetten op het wegwerken van de oorzaken. Conflicten voorkomen, beheren en oplossen. Zorgen voor een coherent ontwikkelingsbeleid in Afrika dat spoort met een serieus voedsel- en landbouwbeleid, een serieus visserijbeleid en een eerlijk handelsbeleid die de ontwikkeling van Afrika niet langer in de weg staat. Hekken bouwen is geen oplossing. Asielzoekers hebben recht op een individuele behandeling van hun dossier. Niet alle lasten kunnen gelegd worden op de landen wan inkomst (Griekenland, Italië, Spanje, …). De Dublin-akkoorden meoten op de schop en er is solidariteit nodig binnen de EU voor een gepaste en menselijke opvang.

Armoedebestrijding

Staat veel te weinig centraal. We moeten niet alleen de MDG’s inzake armoedebestrijding halen maar ook de recente SDG’s. Dat betekent erieuze investeringen.

Ontwikkelingsbeleid
`
Nood aan coherentie van ons beleid met de andere beleidsterreinen (landbouw, visserij, handel). Ik was één van de eersten die de nefaste gevolgen van de gestegen invoer van onze overschotten aan melkpoeder in de landen van West-Afrika aankloeg.

Europese defensie incl. kernwapens
Geen Europees geld voor de defensie industrie! Wel samenwerking tussen lidstaten. Daar kan erg veel geld bespaard worden. Ik steun de eisen van ICAN met betrekking tot een kernvrije wereld en ik steun ook de acties tegen de Killer robots.

Situatie in het Midden-Oosten

Ik sta aan de kant van de Palestijnen in het conflict met Israël. Israel is een racistische apartheidsstaat en overtreedt dagelijks de interbationale wetgeving en afspraken.

Fractiediscipline

In de groene ractie bestaat geen fractiediscipline. Alle dossiers worden dossier per dossier besproken en wordt er geprobeerd tot een gezamenlijk standpunt te komen. Dat lukt vrij goed. In ongeveer 98 procent van de dossier zat ik op dezelfde lijn als mijn fractiegenoten.

Slotbemerking
Deze antwoorden zijn heel beknopt. Ik heb op het einde van deze legislatuur met volgende week nog een drukke plenaire zitting in Straatsburg niet de tijd om meer gedetailleerd te antwoorden. Maar mijn standpunten zijn terug te vinden op bartstaes.be en ik hoop dat u mijn werkzaamheden de voorbije 20 jaar gevolgd heb. Dat zegt meer dan vele woorden …

Bart Staes
2ekandidaat Groen EP