Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Raf Reuse is achtste kandidaat op de lijst van Groen voor de Kamer in de provincie West-Vlaanderen. Hij is lid van deze partij.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Politiek heeft me altijd al enorm geïnteresseerd. Ik had progressieve ideeën en ik werd sympathisant van Groen. De stap om lid te worden heb ik echter niet zelf gezet. Mijn ouders gaven mij een lidmaatschap van Groen cadeau voor mijn 16e verjaardag. Een nogal uniek geschenk, maar wel het beste dat ik ooit gekregen heb! Dan begon ik actief te worden, eerst bij Jong Groen. In oktober trok ik de lijst voor de gemeenteraads-verkiezingen in Brugge en sinds dit jaar ben ik gemeenteraadslid.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

tewerkstelling (incl. eindeloopbaanproblematiek)
Inzetten op werkbaar werk moet een échte prioriteit worden. Burn-out en stress zijn de ziektes van deze tijd. We moeten zorgen voor gezonde loopbanen in gezonde bedrijven. Een kortere werkweek mag geen taboe zijn.
De pensioenen moeten eveneens hervormd worden. We tellen voortaan in gewerkte jaren. Na 42 jaar werken moet iedereen een volledig pensioen krijgen.

sociale zekerheid
We investeren meer in onze gezondheidszorg en sociale zekerheid. De laagste uitkeringen worden verhoogd tot boven de armoedegrens. We voeren een basispensioen in. Of je nu veel of weinig hebt kunnen werken, geen enkele oudere mag in armoede belanden. Met een volle loopbaan krijg je minimaal €1500 pensioen. Ik wil eveneens meer aandacht voor de precaire situatie van zelfstandigen. Zij verdienen meer sociale bescherming.

syndicale rechten
Vakbonden zijn en blijven belangrijk om de belangen van werknemers te verdedigen. Het sociaal overleg is voor mij een belangrijk instrument. Werknemers moeten voldoende inspraak hebben in de bedrijfsvoering. Klokkenluiders, die onheuse praktijken bij de overheid of in bedrijven naar buiten brengen, moeten maximaal beschermd worden.

privatisering van openbare diensten
Ik ben tegen elke vorm van privatisering van openbare diensten. Publieke diensten moeten in publieke handen blijven. Het doel is een kwalitatieve dienstverlening bieden tegen een betaalbare prijs. Winst maken hoort daar dus niet (per se) bij.

fiscaliteit
Ik wil onze fiscaliteit grondig hervormen. De lasten op arbeid moeten omlaag. Zo houden mensen die werken meer over en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen aan te werven. De grootste vermogens en de multinationals moeten een eerlijke bijdrage betalen.

justitie
Justitie moet vooral toegankelijk zijn, ook voor vluchtelingen en mensen met een laag inkomen. Meer middelen moeten geleidelijk aan de gerechtelijke achterstand wegwerken. Wat de politie betreft, moeten we het personeelstekort dringend verhelpen. De strijd tegen fiscale fraude moet opgevoerd worden.

asiel en migratie
Mensen die oorlog en conflict ontvluchten, moeten geholpen worden. We geven asielzoekers snel opvang en een warm onthaal.
Om mensensmokkel tegen te gaan biedt de Belgische overheid legale migratieroutes.
De oorzaken van gedwongen migratie (oorlog, klimaatopwarming, armoede) moeten aangepakt worden.
Het opsluiten van gezinnen met kinderen in het kader van gedwongen terugkeer schaffen we af.

armoedebestrijding
Het is een schande dat in ons welvarend land nog steeds zoveel mensen in armoede moeten leven. Het kan nochtans anders. We verhogen de laagste uitkeringen tot boven de armoedegrens. We voeren een basispensioen in. Met een volle loopbaan krijg je minimaal €1500 pensioen. We richten de lastenverlaging op arbeid op de laagste lonen.

leefmilieu (incl. klimaat, energie en mobiliteit)
We moeten een ambitieus klimaatbeleid voeren. Het huidige beleid (of het gebrek eraan) blinkt uit in vrijblijvendheid. Daarom ijver ik voor een klimaatwet met bindende doelstellingen. Om die doelstellingen te halen moeten we doortastende maatregelen nemen: een transitie naar 100% hernieuwbare energie, goedkoper en stipter openbaar vervoer en een duurzame economie.

staatshervorming
Ik pleit voor een federale kieskring. Daardoor kunnen we stemmen op alle politici, waar die ook in België wonen.

budgettair beleid
Schuldafbouw is belangrijk, investeringen nog belangrijker. Ik wil meer geld voor onze pensioenen, gezondheidszorg, justitie en openbaar vervoer. Ook het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet fors omhoog.

defensie
We moeten een debat houden over de toekomst van onze defensie.
Militaire interventies in het buitenland moeten vermeden worden. Bommen gooien lost een conflict niet op.
De kernwapens in Kleine Brogel moeten van het Belgisch grondgebied verwijderd worden.

buitenlandsbeleid (o.a. Israël-Palestina, Internationale Vrijhandels- en Investeringsverdragen ...)
Ik wil werk maken van een buitenlands beleid gericht op vrede en mensenrechten. We investeren veel meer in ontwikkelingssamenwerking. Eerlijke handel wordt de norm.

andere thema’s die voor u van belang zijn

Fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)

Eventueel commentaar: