Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Peter Mertens is Voorzitter van de PVDA – PTB. Hij trekt de lijst voor de Kamer in de Provincie Antwerpen.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?
Mijn politieke engagement begon in 1987 toen ik samen met anderen Studenten tegen racisme heb opgericht. In 1991 sloot ik me aan bij de jongerenbeweging van de PVDA. Die verzette zich als enige consequent tegen de Golfoorlog. En zo ging het balletje aan het rollen.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

tewerkstelling (incl. eindeloopbaanproblematiek)
https://www.pvda.be/vast_werk_met_een_volwaardig_loon
https://www.pvda.be/werkbaar_werk

sociale zekerheid
https://www.pvda.be/sociale_bescherming
https://www.pvda.be/solidariteit_is_goed_voor_de_gezondheid

syndicale rechten
https://www.pvda.be/sterke_vakbonden_zijn_een_pijler_van_de_democratie

privatisering van openbare diensten
https://www.pvda.be/vlot_en_duurzaam_op_weg
https://www.pvda.be/een_openbare_bank_40_en_een_klimaatinvesteringsbank
https://www.pvda.be/openbaar_wetenschappelijk_onderzoek
https://www.pvda.be/recht_op_water_voor_iedereen
https://www.pvda.be/wat_voor_iedereen_is_is_van_iedereen

fiscaliteit
https://www.pvda.be/faire_fiscaliteit
https://www.pvda.be/eerlijke_belastingen_grenzen_dicht_voor_fiscale_fraude_en_speculatie_van_de_grote_fortuinen

justitie
https://www.pvda.be/voor_een_toegankelijke_justitie_dichtbij_en_voor_de_mensen

asiel en migratie
https://www.pvda.be/vluchtelingen_de_oorzaken_van_het_vluchten_aanpakken

armoedebestrijding
https://www.pvda.be/geef_armoede_geen_kans

leefmilieu (incl. klimaat, energie en mobiliteit)
https://www.pvda.be/een_plan_voor_de_sociale_klimaatrevolutie
https://www.pvda.be/belgie_onder_groene_stroom
https://www.pvda.be/een_openbare_bank_40_en_een_klimaatinvesteringsbank
https://www.pvda.be/vlot_en_duurzaam_op_weg

staatshervorming
https://www.pvda.be/voor_eenheid_in_het_nieuwe_belgie

budgettair beleid
https://www.pvda.be/faire_fiscaliteit
https://www.pvda.be/principes_van_solidariteit_voor_een_europa_van_de_mensen

defensie
https://www.pvda.be/een_actieve_vredespolitiek

buitenlandsbeleid (o.a. Israël-Palestina, Internationale Vrijhandels- en Investeringsverdragen ...)
https://www.pvda.be/een_actieve_vredespolitiek
https://www.pvda.be/internationale_solidariteit
https://www.pvda.be/het_handelsbeleid_omgooien

andere thema’s die voor u van belang zijn
Naar keuze. Gebruik wel het programma. Vind geen nieuwe maatregelen uit.

Fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)

Voor al onze mandatarissen geldt het principe ‘straat-raad-straat’. Dat betekent dat zij niet het eindpunt zijn, maar wel een tussenschakel in het brede emancipatiewerk dat de hele partij voert. Wat leeft onder de bevolking is onze levensader en onze kracht. Met ons parlementair werk vertolken we mee de stem van de brede sociale, ecologische, democratische en culturele strijd. Via de basisgroepen luisteren we als volksvertegenwoordiger naar wat er leeft, betrekken we de vakbonden en het actieve middenveld als actoren van het terrein en vertalen we samen met de studiedienst al die verzuchtingen in resoluties en wetsvoorstellen.

Het is op basis van die input van de straat dat de partij in een democratisch beslissingsproces de politieke oriëntatie uitstippelt. De volksvertegenwoordigers varen bij de PVDA geen eigen koers anders wordt de politieke activiteit beperkt tot het parlementaire pluche en dreigt een louter electorale logica. Van het brede emancipatiewerk komt dan niets in huis. Eens de politieke oriëntatie na ruim overleg is vastgelegd wordt die collectief gedragen. Als verkozene voor de PVDA zal ik in die geest werken.

Denkt u dat uw lijst kans maakt op één of meerdere zetels? Ja. Voor de PVDA zetelden in het federaal parlement al Raoul Hedebouw en Marco Van Hees. Zij werden in 2014 verkozen in de provincies Henegouwen en Luik. De peilingen zijn goed en de respons op het terrein is positief. De PVDA zal naast volksvertegenwoordigers uit Wallonië nu ook voor het eerst volksvertegenwoordigers sturen naar het federaal parlement vanuit Vlaanderen en Brussel. Ook maken we kans op zetels in de regionale parlementen.

Wat is volgens u de zin dat deze lijst opkomt? De PVDA is duidelijk een motor op links. We hebben meerdere thema’s op de agenda gezet die voorheen als onhaalbaar werden weggezet. Vandaag worden ze door andere partijen overgenomen. Denk aan de miljonairstaks, het minimumpensioen van 1500 euro, de pensioenleeftijd behouden op 65, de afschaffing van de ereloonsupplementen, zonder geld naar de huisarts, gratis openbaar vervoer….