Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Line De Witte trekt de lijst van de PVDA voor de Europese verkiezingen. Zij is lid van deze partij.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Europese instellingen
https://www.pvda.be/een_europa_van_actieve_democratie_geen_autoritarisme

Budgettaire regels voor de lidstaten
https://www.pvda.be/principes_van_solidariteit_voor_een_europa_van_de_mensen

Internationale Vrijhandels- en Investeringsverdragen
https://www.pvda.be/het_handelsbeleid_omgooien_europa

Sociale dumping
https://www.pvda.be/vast_werk_met_een_volwaardig_loon_europa

Financiële instellingen
https://www.pvda.be/een_openbare_bank_40_en_een_klimaatinvesteringsbank
https://www.pvda.be/eerlijke_belastingen_grenzen_dicht_voor_fiscale_fraude_en_speculatie_van_de_grote_fortuinen

Fiscaliteit
https://www.pvda.be/eerlijke_belastingen_grenzen_dicht_voor_fiscale_fraude_en_speculatie_van_de_grote_fortuinen
https://www.pvda.be/faire_fiscaliteit

Syndicale rechten
https://www.pvda.be/sterke_vakbonden_zijn_een_pijler_van_de_democratie

Privatisering van openbare diensten
https://www.pvda.be/wat_voor_iedereen_is_is_van_iedereen
https://www.pvda.be/vlot_en_duurzaam_op_weg(Openbaar vervoer)
https://www.pvda.be/een_openbare_bank_40_en_een_klimaatinvesteringsbank(Openbare bank)
https://www.pvda.be/openbaar_wetenschappelijk_onderzoek
https://www.pvda.be/recht_op_water_voor_iedereen

Leefmilieu (klimaat, energie, mobiliteit ...)
https://www.pvda.be/een_plan_voor_de_sociale_klimaatrevolutie
https://www.pvda.be/belgie_onder_groene_stroom
https://www.pvda.be/een_openbare_bank_40_en_een_klimaatinvesteringsbank
https://www.pvda.be/vlot_en_duurzaam_op_weg

Asiel en migratie
https://www.pvda.be/vluchtelingen_de_oorzaken_van_het_vluchten_aanpakken

Armoedebestrijding
https://www.pvda.be/geef_armoede_geen_kans
https://www.pvda.be/sociaal_zeker(luik armoede)

Ontwikkelingsbeleid
https://www.pvda.be/een_actieve_vredespolitiek_in_europa_en_de_wereld
https://www.pvda.be/internationale_solidariteit

Europese defensie incl. kernwapens
https://www.pvda.be/een_actieve_vredespolitiek_in_europa_en_de_wereld

Situatie in het Midden-Oosten
https://www.pvda.be/een_actieve_vredespolitiek
https://www.pvda.be/internationale_solidariteit

Fractiediscipline

Voor PVDA is het belangrijk om zich aan te sluiten bij de fractie van Europees links (GUE/NGL), waar we ook zonder verkozene al geassocieerd lid van zijn. De uitwisseling van analyses en ervaringen in de strijd tegen de Europese austerity is een meerwaarde voor gans Europees links. Binnen de fractie van Verenigd Europees Links zijn er soms verschillende meningen over bepaalde kwesties, en het ‘confederaal’ karakter van de groep biedt die ruimte ook. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke consensus, maar de mogelijkheid om zelfstandig je stemgedrag te laten afwijken voor bepaalde stemmingen, blijft bestaan.

(volgende 2 vragen zijn alleen van toepassing voor kandidaten van partijen die momenteel niet vertegenwoordigd zijn in het Europees Parlement)

Denkt u dat uw lijst kans maakt op één of meerdere zetels?

In een ander land zouden de kaarten er veel beter voor liggen. Dan hadden we genoeg aan 5% voor een zetel. Door de splitsing tussen Franstaligen en Nederlandstaligen wordt het nog moeilijker voor een nieuwe partij in België. In de Nederlandse kieskring moeten we zeker 7% halen voor die eerste Europese zetel... Maar we gaan er alles aan doen. Dat PVDA een nieuwe stem kan laten horen tegen de liberale fanfare in, geldt niet alleen nationaal maar zeker en vast ook Europees!

Wat is volgens u de zin dat deze lijst opkomt?

• PVDA is de enige partij vandaag die consequent strijdt tegen de neoliberale koers van de EU. Denk maar aan het Stabiliteitspact dat de EU nog meer zeggenschap geeft over onze begrotingsbeslissingen. Ook al is de lijn soms ver te zoeken, niemand aan de linkerzijde stelde zich principieel tegen. Groenen stemden voor Europees en tegen bij de ratificatie in ons parlement, sociaal-democraten stemden half voor en half tegen Europees en stemden voor nationaal. 
Met PVDA proberen we meer en meer mensen te doen nadenken over de politiek van deze EU. Een verkozene in het Europees Parlement om die Europese instellingen uit de schaduw te halen. Instellingen als de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank hebben een grote impact op ons leven. Ze dicteren de wet aan de nationale regeringen, maar we zien de hoofdrolspelers slechts occasioneel op een georkestreerde persconferentie met voorgekauwde praatjes.