Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Steven De Vuyst is 1e kandidaat op de lijst van PVDA voor de Kamer in de provincie Oost-Vlaanderen. Hij is lid van deze partij.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen? )
Ik ben op 18-jarige leeftijd in aanraking gekomen met de dokters van geneeskunde voor het volk. Artsen die zich engageren om te werken aan terugbetaaltarief ( forfaitaire geneeskunde ) en ook de oorzaken van de ziekte willen aanpakken. Dokteren aan mens en maatschappij en gratis eerstelijnsgezondheidszorg deed bij mij de klik maken voor de PVDA. Doen wat men zegt en zeggen wat men doet.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

tewerkstelling (incl. eindeloopbaanproblematiek)
https://www.pvda.be/vast_werk_met_een_volwaardig_loon
https://www.pvda.be/werkbaar_werk

sociale zekerheid
https://www.pvda.be/sociale_bescherming
https://www.pvda.be/solidariteit_is_goed_voor_de_gezondheid

syndicale rechten
https://www.pvda.be/sterke_vakbonden_zijn_een_pijler_van_de_democratie

privatisering van openbare diensten
https://www.pvda.be/vlot_en_duurzaam_op_weg
https://www.pvda.be/een_openbare_bank_40_en_een_klimaatinvesteringsbank
https://www.pvda.be/openbaar_wetenschappelijk_onderzoek
https://www.pvda.be/recht_op_water_voor_iedereen
https://www.pvda.be/wat_voor_iedereen_is_is_van_iedereen

fiscaliteit
https://www.pvda.be/faire_fiscaliteit
https://www.pvda.be/eerlijke_belastingen_grenzen_dicht_voor_fiscale_fraude_en_speculatie_van_de_grote_fortuinen

justitie
https://www.pvda.be/voor_een_toegankelijke_justitie_dichtbij_en_voor_de_mensen

asiel en migratie
https://www.pvda.be/vluchtelingen_de_oorzaken_van_het_vluchten_aanpakken

armoedebestrijding
https://www.pvda.be/geef_armoede_geen_kans

leefmilieu (incl. klimaat, energie en mobiliteit)
https://www.pvda.be/een_plan_voor_de_sociale_klimaatrevolutie
https://www.pvda.be/belgie_onder_groene_stroom
https://www.pvda.be/een_openbare_bank_40_en_een_klimaatinvesteringsbank
https://www.pvda.be/vlot_en_duurzaam_op_weg

staatshervorming
https://www.pvda.be/voor_eenheid_in_het_nieuwe_belgie

budgettair beleid
https://www.pvda.be/faire_fiscaliteit
https://www.pvda.be/principes_van_solidariteit_voor_een_europa_van_de_mensen

defensie
https://www.pvda.be/een_actieve_vredespolitiek

buitenlandsbeleid (o.a. Israël-Palestina, Internationale Vrijhandels- en Investeringsverdragen ...)
https://www.pvda.be/een_actieve_vredespolitiek
https://www.pvda.be/internationale_solidariteit
https://www.pvda.be/het_handelsbeleid_omgooien

andere thema’s die voor u van belang zijn

Fractiediscipline
Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd/ uitzonderlijk niet/ stemming per stemming te bekijken (onnodige schrappen)
Eventueel commentaar: …