KOP GFD 31ste                                Meer info...

ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Maria Vindevoghel trekt de lijst van de PVDA in Vlaams Brabant. Zij is lid van deze partij.

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen? (max. 5 lijnen)
Mijn syndicaal engagement gedurende mijn ganse leven, het is de partij die altijd aanwezig is in de strijd van de werknemers. Het is de partij die op de werknemers steunt om zaken te veranderen. Het is de partij die een ander sociaal model wil die vertrekt vanuit de belangen van de werknemers.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

tewerkstelling (incl. eindeloopbaanproblematiek)

wij willen dat voltijdse vaste jobs terug de norm wordt. Wij zijn voor arbeidsduurvermindering met loonbehoud en bijkomende aanwervingen.
Optrekking van minimum loon naar 14 € per uur.
Einde loop baan : 55-60-65 : 55 eindeloopbaan tijdskrediet,60 vervroegd pensioen
En Minimum pensioen van 1500 netto . Voor de vrouwen een kortere loopbaan van 40 jaar.
https://www.pvda.be/vast_werk_met_een_volwaardig_loon
https://www.pvda.be/werkbaar_werk

sociale zekerheid:
Stoppen van alle lasten verlagingen die onze sociale zekerheid aan het ondermijnen is.
https://www.pvda.be/sociale_bescherming
https://www.pvda.be/solidariteit_is_goed_voor_de_gezondheid

syndicale rechten :
https://www.pvda.be/sterke_vakbonden_zijn_een_pijler_van_de_democratie

privatisering van openbare diensten:

https://www.pvda.be/vlot_en_duurzaam_op_weg
https://www.pvda.b/een_openbare_bank_40_en_een_klimaatinvesteringsbank


https://www.pvda.be/openbaar_wetenschappelijk_onderzoek
https://www.pvda.be/recht_op_water_voor_iedereen
https://www.pvda.be/wat_voor_iedereen_is_is_van_iedereen

fiscaliteit:
https://www.pvda.be/faire_fiscaliteit
https://www.pvda.be/eerlijke_belastingen_grenzen_dicht_voor_fiscale_fraude_en_speculatie_van_de_grote_fortuinen

justitie:
https://www.pvda.be/voor_een_toegankelijke_justitie_dichtbij_en_voor_de_mensen

asiel en migratie:

https://www.pvda.be/vluchtelingen_de_oorzaken_van_het_vluchten_aanpakken

armoedebestrijding
https://www.pvda.be/geef_armoede_geen_kans

leefmilieu (incl. klimaat, energie en mobiliteit):

https://www.pvda.be/een_plan_voor_de_sociale_klimaatrevolutie
https://www.pvda.be/belgie_onder_groene_stroom
https://www.pvda.be/een_openbare_bank_40_en_een_klimaatinvesteringsbankhttps://www.pvda.be/vlot_en_duurzaam_op_weg

staatshervorming:
https://www.pvda.be/voor_eenheid_in_het_nieuwe_belgie

budgettair beleid:
https://www.pvda.be/faire_fiscaliteit
https://www.pvda.be/principes_van_solidariteit_voor_een_europa_van_de_mensen

defensie:
https://www.pvda.be/een_actieve_vredespolitiek

buitenlandsbeleid (o.a. Israël-Palestina, Internationale Vrijhandels- en Investeringsverdragen ...)
https://www.pvda.be/een_actieve_vredespolitiek
https://www.pvda.be/internationale_solidariteit
https://www.pvda.be/het_handelsbeleid_omgooien

andere thema’s die voor u van belang zijn

Ik zou hier toch willen aan toevoegen dat het opnemen van een mandaat een engagement is. Ik ga blijven leven met het loon dat ik nu heb. Zelf het goede vb geven.
De vrouwenstrijd ligt me ook nauw aan het hart. We hebben hier een apart hoofdstuk over. http://www.pvda.be/volledige_gelijkheid_tussen_vrouwen_en_mannen

Fractiediscipline:
Ja, Voor al onze mandatarissen geldt het principe ‘straat-raad-straat’. Dat betekent dat zij niet het eindpunt zijn, maar wel een tussenschakel in het brede emancipatiewerk dat de hele partij voert. Wat leeft onder de bevolking is onze levensader en onze kracht. Met ons parlementair werk vertolken we mee de stem van de brede sociale, ecologische, democratische en culturele strijd. Via de basisgroepen luisteren we als volksvertegenwoordiger naar wat er leeft, betrekken we de vakbonden en het actieve middenveld als actoren van het terrein en vertalen we samen met de studiedienst al die verzuchtingen in resoluties en wetsvoorstellen.
Het is op basis van die input van de straat dat de partij in een democratisch beslissingsproces de politieke oriëntatie uitstippelt. De volksvertegenwoordigers varen bij de PVDA geen eigen koers anders wordt de politieke activiteit beperkt tot het parlementaire pluche en dreigt een louter electorale logica. Van het brede emancipatiewerk komt dan niets in huis. Eens de politieke oriëntatie na ruim overleg is vastgelegd wordt die collectief gedragen. Als verkozene voor de PVDA zal ik in die geest werken.

• Denkt u dat uw lijst kans maakt op één of meerdere zetels? Ja. Voor de PVDA zetelden in het federaal parlement al Raoul Hedebouw en Marco Van Hees. Zij werden in 2014 verkozen in de provincies Henegouwen en Luik. De peilingen zijn goed en de respons op het terrein is positief. De PVDA zal naast volksvertegenwoordigers uit Wallonië nu ook voor het eerst volksvertegenwoordigers sturen naar het federaal parlement vanuit Vlaanderen en Brussel. Ook maken we kans op zetels in de regionale parlementen.
Ik ben lijsttrekker in Brussel en wij willen vanuit alle regio’s verkozenen naar het parlement sturen. Dit maakt ons ook uniek we zijn de enige nationale partij. Voor het federale parlement is dit toch heel belangrijk. We doen niet mee aan het verdelen van werknemers. De keuze om gewone werknemers in het parlement te krijgen is voor de pvda belangrijk.

• Wat is volgens u de zin dat deze lijst opkomt?

Wij hebben een fantastisch sociaal alternatief en willen breken met de neo liberale politiek die de rijken rijker maakt en de gewone mensen armer. Het organiseren in de wijken, bedrijven, ondersteunen van de strijd van mensen is belangrijke dna van de PVDA.

De PVDA is duidelijk een motor op links. We hebben meerdere thema’s op de agenda gezet die voorheen als onhaalbaar werden weggezet. Vandaag worden ze door andere partijen overgenomen. Denk aan de miljonairstaks, het minimumpensioen van 1500 euro, de pensioenleeftijd behouden op 65, de afschaffing van de ereloonsupplementen, zonder geld naar de huisarts, gratis openbaar vervoer….