white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Wereldwijd tekent zich een trend af die doet terugdenken aan het duistere decennium dat de Tweede Wereldoorlog voorafging. De jongste jaren lijken autoritaire en rechts-populistische leiders de wind in de zeilen te hebben. Met hen zien we ook overal de groei van extreemrechtse partijen. Alle soorten middenveldorganisaties en kritische journalisten, worden toenemend geviseerd of gestigmatiseerd. Ook in eigen land.