rassemblement 2610201

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

3 december 2019 – ACV Puls ondertekende op 2 december een belangrijk nieuw sectorakkoord 2019-2020 voor de werknemers uit paritair comité 306 (de verzekeringssector). Het akkoord heeft belangrijke positieve gevolgen voor onder andere de koopkracht, de eindeloopbaanmaatregelen en op het vlak van outplacement.

Koopkracht
Het sectorakkoord stipuleert dat, uiterlijk tegen juni 2020, iedere (voltijdse) werknemer een premie zal ontvangen van 300 euro netto. “Echte, directe koopkrachtverhoging,” legt ACV Puls-secretaris Vic Van Kerrebroeck uit. “Hoe de werkgevers de uitbetaling van die premie zullen organiseren, moeten zij uiterlijk tegen 31 mei 2020 meedelen. Daarbovenop ontvangt elke (voltijdse) medewerker vanaf 2021 elk jaar opnieuw 100 euro netto bovenop zijn of haar loon, op exact dezelfde manier,” aldus Van Kerrebroeck.

Eindeloopbaanmaatregelen
Door het sluiten van twee sectorcao’s, wordt het ook in de verzekeringssector mogelijk om nog tot eind 2020 met een toeslag van de RVA vanaf 55 jaar (1/5) of vanaf 57 jaar (halftijds) minder te gaan werken. “Bovendien wordt het, voor werknemers met een loopbaan van minstens 40 jaar, mogelijk om ontslagen te worden met het oog op SWT vanaf 59 jaar (het vroegere brugpensioen),” aldus nog Vic Van Kerrebroeck.

Outplacement
Ook op het vlak van outplacement werden positieve elementen in het sectorakkoord 2019-2020 opgenomen. “Wie ontslagen wordt, heeft tot minstens eind 2021 recht op een specifiek outplacementaanbod vanuit de sector zelf,” legt Van Kerrebroeck uit. “Bijkomend wordt op korte termijn een soort van mechanisme uitgewerkt voor ontslagen werknemers, waarbij de in de sector verworven competenties gevaloriseerd zullen worden met het oog op een snellere re-integratie op de arbeidsmarkt,” besluit Vic Van Kerrebroeck.

Vic Van Kerrebroeck – Secretaris financële sectoren ACV Puls