87288568 3262539597094800 7364765595671199744 o

Artboard 1 1001                              Meer info...

flyer wvm 2020

logo                                 Meer info...

Affiche NLDS Belgie 2020 lage kwaliteit

Delen van artikels

BBL, Natuurpunt en WWF tekenen gezamenlijk beroep aan bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) tegen de beslissing van de Provincie Antwerpen van 7 november 2019 om een omgevingsvergunning toe te kennen aan Ineos nv voor ontbossing en voorbereidende werken voor ‘Project One’ te Lillo. “Bos kappen voor installaties waarvan nog niet geweten is of ze vergund geraken, is voorbarig. We vragen garanties dat de nieuwe installaties passen in een koolstofneutraal en circulair Vlaanderen”, zeggen de milieu- en natuurorganisaties.

Op de site langs de Scheldelaan en aan het kanaaldok in Lillo, waar Ineos de nieuwe installaties wil plaatsen, staat momenteel 55 hectare bos. Met een project-milieueffectenrapport heeft het bedrijf toelating gevraagd om het bos te kappen. De provincie Antwerpen leverde op 7 november een omgevingsvergunning af voor die boskap. Nochtans heeft Ineos nog geen vergunningen op zak voor de installaties die het er wil bouwen. Waarom het bos kappen als het nog niet zeker is of de nieuwe fabrieken er überhaupt mogen komen?

Voor Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en WWF is de zogeheten salamitechniek - waarbij een milieuvergunningsaanvraag voor één project opgeknipt wordt in verschillende onderdelen om zo een beoordeling van de totale impact van het project te omzeilen - niet aanvaardbaar. Zowel de Raad van State als het Hof van Justitie heeft daar in eerdere rechtspraak al meerdere malen op gewezen. Het Agentschap Natuur en Bos gaf om die reden een negatief advies voor de vergunningsaanvraag voor de boskap (ref. 19-214147).

Nog geen garanties rond klimaat en circulariteit

Ten laatste in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in Europa netto herleid zijn tot nul en moet het grondstoffengebruik circulair zijn. De installaties van Ineos zullen de komende decennia miljoenen tonnen broeikasgassen uitstoten. Tot op vandaag ontbreken de beleidsmatige en technologische garanties dat beide installaties passen in een koolstofneutrale en circulaire economie. Nochtans is dit noodzakelijk om te voldoen aan de Europese engagementen.

Over Bond Beter Leefmilieu
Bond Beter Leefmilieu is een netwerkorganisatie die Vlaamse verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen met hetzelfde doel samenbrengt: de switch maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving op vlak van energie, mobiliteit, circulaire economie, voeding en ruimtelijke ordening.

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50