KOP GFD 31ste                                Meer info...

ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Erik Grietens

windmolens 3 sarah hennin 0
Op het bedrijventerrein Geel-West zijn sinds kort drie nieuwe windturbines van Luminus operationeel. Op zich geen groot nieuws. Wel nieuw is dat die windmolens er kwamen zonder dat er bezwaren werden ingediend. Dat komt omdat Luminus vanaf het begin sterk inzette op een volgehouden dialoog met de buurt. Zo werd samen beslist om te investeren in isolatie en renovatie van twee scholen en twee parochiezalen. Dat zorgt voor een goed evenwicht tussen lusten en lasten. De buurt krijgt als return voor de windmolens een betere omgeving. Een belangrijke les voor andere windmolenprojecten in Vlaanderen, die te vaak spaak lopen op juridisch protest van buurtbewoners.

Windplan 2025

De Vlaamse regering wil de capaciteit aan wind op land optrekken tot 2.500 MW tegen 2030. Vandaag zitten we ongeveer aan 1.400 MW, dus dat vraagt nog serieuze investeringen. Daarvoor wordt een nieuw Windplan 2025 voorbereid, dat voortbouwt op het huidige Windplan 2020. Een belangrijk element in dat plan, misschien zelfs het belangrijkste, is het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor windenergie.

Protest en juridische procedures tegen windmolens zijn vandaag de grootste hinderpaal bij het bouwen van nieuwe windturbines. Dat is mede een gevolg van de ruimtelijke wanorde in Vlaanderen. Door de vele lintbebouwing, verspreide verkavelingen en zonevreemde woningen, staat een windmolen in Vlaanderen altijd wel in iemands zicht. Bovendien zijn de ‘gemakkelijke’ locaties waar niemand woont al lang ingevuld. Het wordt dus onvermijdelijk om te zoeken naar locaties in de buurt van bewoning. Een reden te meer om sterk in te zetten op draagvlak bij de buurt voor windturbines.

Economisch en ecologisch

De nieuwe turbines van Luminus in Geel produceren samen jaarlijks 25.000.000 kWh groene energie. Die groene elektriciteit wordt in de eerste plaats door de bedrijven op het bedrijventerrein gebruikt. Wat niet door de bedrijven wordt verbruikt, wordt op het net gezet. Zo wordt elk jaar 7.081 ton CO2 vermeden en besparen de bedrijven op hun energiefactuur. Een slimme investering dus, zowel op economisch als ecologisch vlak.

Als return voor deze investering hielp Luminus twee plaatselijke scholen en parochiecentra in Geel hun energieverbruik te verminderen. Die investeringen kwamen er na nauw overleg met de gemeente en de buurtbewoners. In een basisschool financier financiert Luminus zonnepanelen en isolatie, in een andere school werd gekozen voor een volledige renovatie van het sanitaire gebouw. In de parochiezaal van Geel-Punt zorgde Luminus voor energiezuinige verlichting en verving het de elektrische verwarming, in een andere parochiezaal heeft Luminus het onderhoud van de verwarmingsinstallatie voor twintig jaar op zich genomen.

Dit voorbeeld toont aan dat goede projecten inzetten op een rechtvaardig evenwicht tussen lasten en lusten. Het resultaat volgde dan vanzelf: tegen het project werd geen enkel bezwaar ingediend.

Bron: https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/windmolens-zonder-bezwaren-luminus-bewijst-geel-west-dat-het-kan?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=InZicht+200207