KOP GFD 31ste                                Meer info...

ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

De BBTK heeft felle kritiek op de recente verklaringen van minister Bacquelaine over de verhoging van het maximale pensioenbedrag. Dit zijn valse beloftes: hij weet immers heel goed dat dit binnen een gesloten budget onbetaalbaar is, tenzij dit op de rug van de minder begoede werknemers gebeurt.

Eergisteren heeft Daniel Bacquelaine in de media laten vallen dat de hoogste pensioenen absoluut opgetrokken moesten worden. Hij had het over het zogenaamde “maximumpensioen”.We zouden kunnen denken dat de minister van Pensioenen (wiens hart nochtans duidelijk rechts klopt) plots naar de linkerzijde afgeweken is... Dat hij ingezien heeft dat alleen het wettelijk pensioen van belang is en dat de vervangingsgraad opgetrokken moet worden voor iedereen, ook voor de hoogste lonen. Helaas is daar niets van aan!

We willen er eerst en vooral op wijzen dat het wettelijk pensioen gebaseerd is op solidariteit tussen de generaties. De werknemers van nu dragen bij voor de gepensioneerden van nu. Alle werknemers dragen een stukje van hun loon bij, hoe hoog of laag dat ook is. Die bijdragen zijn niet begrensd. Het wettelijk pensioen daarentegen is wél begrensd (€ 58.446,94/jaar). Dat betekent dat alles boven de € 58.446,94 pure solidariteit is!

We weten evenwel dat er voor de hoogste lonen mechanismen ingevoerd zijn die een deel van het loon aan sociale bijdragen (en dus aan de solidariteit) onttrekken of die in veel bedrijven en/of sectoren een 2de of 3de pijler ingesteld hebben (ter aanvulling van de 1ste pijler, vaak met voordelige fiscale of parafiscale statuten).

De BBTK heeft altijd duidelijk gesteld dat de 1ste pensioenpijler hét pensioenstelsel bij uitstek moet zijn. Moeten de loonplafonds waarmee rekening wordt gehouden voor de toekenning van het wettelijk pensioen verhoogd worden? Ja, de vervangingsgraad - ook voor de hoogste pensioenen - moet hoger liggen dan nu het geval is. Vergeten we niet dat onze pensioenen tot de laagste van Europa behoren.
Minister Bacquelaine is ronduit hypocriet als hij ons wil doen geloven dat die verhoging in de huidige omstandigheden mogelijk is.

De vergrijzing van de bevolking is weliswaar een feit. Maar de pensioenen handhaven en zelfs verhogen is wel degelijk mogelijk, dat is een maatschappelijke keuze die echter niet binnen een gesloten of zelfs kleinere financiële enveloppe kan gebeuren. Maar de onderhandelingen met de regering-Michel hebben altijd in dat veel te krappe kader plaatsgevonden.

Alle maatregelen van de vorige - en zeker de laatste - regeringen zijn veelzeggend: minder gelijkstellingen voor het pensioen, strengere toegangsvoorwaarden voor het minimumpensioen, langere loopbanen en latere pensioenleeftijd, geen verandering in de problematiek van de zware beroepen, pensioen met punten, diverse maatregelen om de aan RSZ onderworpen lonen in te perken, tax-shift, maatregelen ten voordele van de 2de en 3de pijler, ...

Als we alle verwezenlijkingen van de minister in perspectief plaatsen, zegt hij eigenlijk: ja, ik wil de hoogste lonen belonen, maar dan wel door te snoeien in de andere uitgavenposten voor pensioenen. Hij eigent zich sociale accenten toe maar vergeet te zeggen waar hij het geld voor die verhoging van het maximumpensioen gaat halen: door opnieuw te gaan snijden in de gelijkstellingen, door de toegang tot het minimumpensioen nog strenger te maken?

De BBTK, die alle werknemers - óók die met een hoger loon - vertegenwoordigt, pleit voor:

  • Terugkeren naar de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar
    Een hoger wettelijk pensioen voor iedereen, ook voor wie “veel” verdient. De bovengrenzen moeten dus geregeld opgetrokken worden. Er moet een hogere vervangingsgraad gelden voor iedereen.
  • Een wettelijk pensioen (eerste pijler) van minstens € 1500 netto/maand voor alle gepensioneerden.
  • Terug naar de gelijkstellingen van voorheen met een minimumpensioen voor iedereen.
  • Geen sprake van de loterij van een pensioen met punten. Het is tijd voor zekerheid en sociale rechtvaardigheid!
  • De 2de en 3de pijler zijn loutere aanvullingen, spaargeld eigenlijk. Het wettelijk pensioen moet volstaan om waardig van te leven.
  • Om de uitdagingen van de vergrijzing aan te kunnen, moet de sociale zekerheid gespijsd worden met aanvullende, alternatieve financieringen die gedragen moeten worden door de sterkste schouders. Zonder die financieringen zal van de ene werknemer afgenomen worden om aan de andere te geven.... Wij dulden niet dat de werknemers tegen elkaar opgezet worden. Het geld is elders te vinden, dat is een politieke keuze, een solidaire maatschappelijke keuze.

Eigenlijk hebben we alleen maar de indruk dat minister Bacquelaine zich met het oog op eventuele nieuwe verkiezingen probeert sympathiek te maken en potentiële kiezers uit de middenklasse wil opvrijen. Hij tracht hen in slaap te wiegen met loze beloftes waarvan hij weet dat ze onbetaalbaar zijn, tenzij die rekening naar de minder begoede werknemers doorgeschoven wordt. Verdeel en heers... En in tussentijd mogen de werkgevers en het grootkapitaal op hun twee oren slapen: Bacquelaine houdt de wacht!

  • Jan-Piet Bauwens (NL) Ondervoorzitter
  • Myriam Delmée (FR) Voorzitter