white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Toen ik uit het station stapte, stond het martelarenplein al vol militanten. De meesten in discussiegroepjes, anderen met voorbereidingsdocumenten of met hun redevoeringen in handen. Rustig ging het naar binnen in de bekende zaal “het depot”, waar de sono, tribune, en vele plaatsen al bezet waren. De sfeer werd iets drukker en nog meer toen Werner Roelandt, algemeen secretaris, zijn intro begon. Hij bracht vlug de volle zaal in de ban van de vakbondsactie tegen de maatregelen van de rechtse regering. Hij nodigde allen uit om alle dagen in debat te gaan, met collega’s, buurtvrienden en sportmakkers.

Over het bedrijf, de regering, waarom is dit zo en wat te doen!
Want het ACOD, dankzij alle militanten, staat sinds het prille begin aan de zijde van de ambtenaren en bevolking.

En hij richtte nog eens een appel aan de overheid: Genoeg besparingen, uitbestedingen, afbraak van de openbare diensten.

Daarop waren de sectorverantwoordelijken aan het woord. “ deze verliezersregering moet verhinderd worden verder te privatiseren, te ontslagen, de ziekteverzekering af te bouwen.

Na de vorige 2000 afvloeïngen, zijn er nog eens 1460 voorzien! En dit voor hetzelfde werk! Nochtans zijn WIJ goedkoper en leveren betere kwalitatief werk.

WIJ zullen terugslaan, tegen privatisering, tegen hun diefstal.
WIJ zijn er klaar voor!
Als wie er niet bij was kan zich het applaus niet inbeelden.
Van andere sectoren waren er nog toespraken, maar allen kan ik ze nu niet melden.
Niet te vergeten: OPENBARE DIENSTEN DIENEN U,
PRIVE DIENSTEN VERDIENEN AAN U!

LEON
PS. Toespraak van Chris Reniers, Voorzitster van ACOD

Kameraden

Vandaag zijn we hier samengekomen in Leuven naar aanleiding van het Vlaams regeerakkoord. Alle betrokken sectoren zijn hier aanwezig om een beleid gericht tegen de openbare diensten aan te klagen.

Op federaal vlak is er nog geen regering, maar als het er één wordt met dezelfde partijen als de vorige, dan is er weinig hoop dat de federale sectoren een ander beleid zullen voorgeschoteld krijgen. Ook daar zullen we de nodige actie en reactie op moeten uitoefenen.

Toch is onze actie voor de openbare diensten van vandaag vooral een positieve actie. Wij focussen op de openbare diensten, hebben oog voor de openbare diensten. Wij willen vandaag nogmaals hun belang onderstrepen en nogmaals hun meerwaarde binnen de samenleving benadrukken.

Openbare diensten, zoals onderwijs, openbaar vervoer, zorg voor ouderen, ziekenzorg, cultuur, arbeidsmarkt, lokale en regionale besturen, administraties, politie of brandweer … Ze hebben allen een groot maatschappelijk belang en vormen samen met de sociale zekerheid de eerste pijler van de koopkracht van de bevolking.

Wat zouden we zijn zonder onze openbare diensten? Ze zijn toegankelijk, neutraal, continu en betaalbaar en betrouwbaar. De vraag stellen is ze beantwoorden. Zonder onze openbare diensten zou onze samenleving armer, onveiliger en ongelijker zijn.

Kameraden,

We staan hier vandaag niet alleen voor onszelf. Er is echter niets mis mee om respect te vragen voor ons werk, om respect te vragen voor al die personeelsleden die dikwijls in zeer moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven.

Wij werken voor mensen, voor de burgers, voor families, voor ouders, voor zieken, … Wij staan er in tijden van ongevallen en rampen, wij staan in voor uw veiligheid.

Door die permanente dienstverlening helpen onze mensen de motor van de economie draaiende te houden. Het zijn heus niet enkele de bedrijven die welvaart creëren. Goede openbare diensten staan garant voor welvaart en welzijn.

Daarom kameraden verdient het personeel respect, goede loon- en arbeidsvoorwaarden en een goed statuut. Het is onze verdomde plicht als vakbond om daarvoor op te komen!

We staan hier vooral omdat we een front willen vormen met de bevolking, met de burger. Omdat we gemotiveerd zijn om een goede dienstverlening te geven, om kwaliteit te bieden.

Kameraden,

Zoals de Vlaamse regering de openbare diensten behandelt kan het niet langer.

De afbouw van de openbare diensten moet stoppen. Te weinig middelen en te weinig personeel creëren onterecht een smet op ons blazoen.

Daarom eisen we respect voor openbare diensten. We willen een degelijke financiering, waarbij de besparingen stoppen. De openbare diensten zijn geen melkkoe. Ook moet er voldoende ondersteuning zijn door voldoende personeel.

We eisen een visie op lange termijn, geen privatisering en liberalisering. Openbare diensten staan ten dienste van de bevolking. We moeten een halt toeroepen aan de marktlogica.

De winsten die openbare diensten genereren moeten niet in geld uitgedrukt worden, wel in een kwaliteit en een meerwaarde voor de samenleving en de bevolking.

De ACOD viert dit jaar haar 75 jaar. Ons inzetten voor openbare diensten is onze corebusiness. We lossen die rol niet, ook in de toekomst zal de verdediging van de openbare diensten broodnodig zijn.

Kameraden,

Ik wil vandaag ook aandacht vragen voor onze kameraden van de gevangenissen, die de strijd voeren tegen de minimale dienstverlening en voor het behoud van het stakingsrecht.

Vele onderhandelingen over een nieuw kader voor vakbondsacties in het gevangeniswezen – vaak op het scherp van de snee – resulteerden uiteindelijk in een wet rond de minimale dienstverlening.

Deze wet is voor alle duidelijkheid niet naar de zin van de vakbonden, maar wordt toch door ons gerespecteerd.

Nu die wet rond de minimale dienstverlening in het gevangeniswezen in de praktijk moet omgezet worden, zien we dat de afspraken daarrond niet gerespecteerd worden door minister van Justitie Koen Geens en directeur-generaal van het Gevangeniswezen Rudy Van De Voorde.

De uitvoeringsmaatregelen gaan immers lijnrecht in tegen het stakingsrecht. Als minister Geens zijn zin krijgt, zou er tijdens stakingsdagen zelf meer personeel aan de slag moeten zijn in de gevangenissen dan mogelijk is andere dagen!

De beschuldigingen dat de vakbondsacties het gevangeniswezen aantasten, zijn trouwens schandelijk.

Als de vakbonden de wantoestanden in de gevangenissen niet voortdurend zouden aanklagen, zou er in de pers bijzonder weinig verschijnen over het gebrek aan personeel en middelen en over de mensonwaardige infrastructuren waarin geleefd en gewerkt moet worden.

Dus minister Geens, zorg er eerst voor dagelijkse zorg in de gevangenissen, voor menswaardige leefomstandigheden voor de gedetineerden en voor correcte werkomstandigheden voor het personeel.

Richt daar uw energie op in plaats van met veel machovertoon de N-VA en de andere rechtse partijen te willen vleien en verleiden.

De ACOD spreekt haar expliciete steun uit voor het gevangenispersoneel dat hiertegen verzet blijft voeren. Iedereen binnen de ACOD moet zich als betrokken partij beschouwen in deze acties, want de invoering van een minimale dienstverlening is niets minder dan een regelrechte aanval op het stakingsrecht in de openbare sector.

Kameraden,

We staan hier vandaag vooral om een front te vormen met de bevolking. Het personeel van openbare diensten en de bevolking vormen wat ons betreft dat ene front. We zijn gemotiveerd om kwaliteit te bieden en een goede dienstverlening te geven.

Lang leve het ABVV
Lang leven de openbare diensten
en lang leve de ACOD!