white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

In tal van Belgische gevangenissen hebben personeelsleden op 24 februari 2020 opnieuw massaal het werk neergelegd uit protest tegen de manier waarop minister Geens zijn minimale dienstverlening aan hen wil opleggen. Deze actie vond niet toevallig plaats tijdens het onderhoud dat de representatieve vakbonden hadden met de minister over dit onderwerp.

Het personeel neemt het evenmin dat de minister hen gedurende de voorbije legislatuur ezelstamp na ezelstamp verkocht heeft door tal van ondertekende protocols niet te respecteren.

Deze protocols moesten het personeel garanderen:

– dat er voldoende personeelsleden in de gevangenissen zouden werken;

– dat er aangepast zou kunnen gewerkt worden, rekening houdend met de besparingen van Michel I;

– dat er minder dan 10.000 gedetineerden in de gevangenissen zouden zitten;

– dat waar nodig de gebouwen zouden gerenoveerd worden en voorzien worden van adequate veiligheidsinstallaties.

Vandaag stelt het personeel vast:

– dat er niet genoeg personeel is;

– dat er niet aangepast kan gewerkt worden;

– dat er bijna 11.000 gedetineerden in de gevangenissen zitten;

– dat gedetineerden ontsnappen omdat de toestand en veiligheidsinstallaties van bepaalde inrichtingen dit vergemakkelijken.

Tot slot is er een vertraging in de levering van uniformen ten belope van bijna 2 miljoen euro. Als gevolg daarvan draaien personeelsleden zelf op voor de kosten van de kledij die zij tijdens de uitoefening van hun dienst dragen.

Al het bovenstaande verklaart meteen ook waarom de minister op stakingsdagen tweederde (en meer) van het gevangenispersoneel wil kunnen verplichten om te werken.

De minister had 24 februari 2020 de keuze om verder te gaan in overleg of een dictaat uit de Wetstraat uit te vaardigen. Tijdens het overleg heeft de minister de aanwezige vertegenwoordigers van de representatieve vakbonden de boodschap gegeven dat hij niet verder in overleg gaat, met zijn dictaat tot gevolg.

De ACOD kan en zal nooit aanvaarden dat werknemers van de federale overheid monddood gemaakt worden via een wet op de minimale dienstverlening die destructief is voor het stakingsrecht. De fel gecontesteerde wet en vooral de manier waarop deze door minister Geens toegepast wordt, zal verder aangevochten worden via elke mogelijke wettelijk weg – en uiteraard ook via vakbondsacties.

Gino Hoppe
algemeen secretaris ACOD AMiO

Michel Jacobs
algemeen secretaris CGSP AMiO