20200221 Buttom 3 bewerkt                                 Meer info...

white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

In verschillende persartikels worden zware beschuldigingen geuit aan het adres van de nieuwe eigenaar van de Blokkerwinkels in België. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten uit het strafonderzoek genaamd “Loods” die in handen kwamen van de krant “De Telegraaf”. Dirk Bron wordt verdacht van “het niet afdragen van omzetbelasting, verduistering, witwassen en oplichting”. Hij zal zich voor deze beschuldigingen voor de rechter moeten verantwoorden maar wij weten nog niet wanneer dit zal plaatsvinden.

Na de aankondiging van de overname door de nieuwe eigenaar organiseerde de directie van Blokker een aantal informatiesessies voor het personeel in het hele land. De werknemers stelden vragen over hun toekomst, de arbeidsvoorwaarden en de commerciële strategie van de nieuwe aandeelhouder. Jammer genoeg kregen ze nooit een ernstig en concreet antwoord. De directie zette zelfs mensen op hun plaats die volgens haar wat te veel aandrongen om antwoorden te verkrijgen.

Gelet op deze elementen stellen de vakorganisaties zich oprecht vragen over de ernst en de betrouwbaarheid van de nieuwe eigenaar. Bovendien maakt het personeel van Blokker zich terecht alsmaar meer zorgen.

De vakorganisaties hebben dan ook aan de directie van Blokker gevraagd om dringend een vergadering te beleggen in aanwezigheid van de voormalige eigenaar (dhr. Witteveen) en de overnemer om alle onduidelijkheden over de toekomst van het bedrijf – en uiteindelijk ook die van het personeel – weg te nemen. Momenteel hebben wij nog geen enkele reactie ontvangen vanwege de directie.
Indien zij niet op korte termijn reageert, zullen wij ons genoodzaakt zien over te gaan tot andere actiemiddelen.

  • Inge DE BEUL (NL) BBTK BHV
  • Christophe BOUVIER (FR) SETCa Brabant wallon