de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

image002

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Bepaalde werkgevers maken maar al te graag handig gebruik van de juridische onduidelijkheid over tijdelijke werkloosheid en ziekte om bepaalde werknemers een recht af te nemen dat van essentieel belang is, nl. gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Het gemeenschappelijk front klaagt deze praktijken aan en eist dat het gewaarborgd loon voor bedienden behouden blijft.


Al weken laat minister Muylle toe dat werkgevers de wet naast zich neerleggen: werknemers die ziek vallen vóór de ingang van de tijdelijke werkloosheid ontvangen geen gewaarborgd loon. De misbruiken hieromtrent zijn niet te tellen en werkgevers verstoppen zich achter uw tolerantie om duizenden werknemers in het ongewisse te laten over hun inkomen. De kosten worden zo afgewimpeld op de gemeenschap, ook daar waar het niet nodig is.

Inkomens moeten beschermd worden. We herinneren er nog eens aan dat het gewaarborgd loon van bedienden (1 maand) een recht is. Daaromtrent dienen alle misbruiken te worden vermeden, ook die van werkgevers. Wanneer bent u zinnens op te treden om de wet te doen naleven? De werknemers verkeren al wekenlang in onzekerheid.

Het bestrijden van deze crisis vereist samenwerking, solidariteit en beslissingen. We zetten als vakbonden intens in op overleg in sectoren en honderden bedrijven maar als we in dit overleg het gevoel hebben niet gerespecteerd te worden, gaan de poppen aan het dansen. We zullen alle individuele bedrijven publiceren waar misbruik wordt vastgesteld... en de lijst is lang, zeer lang. Mensen rekenen op uw daadkracht.

De deadline is vrijdagmiddag 12 uur.

  • Myriam Delmée (FR) Voorzitter BBTK
  • Jan-Piet Bauwens (NL) Ondervoorzitter BBTK
  • Stefaan Decock (NL) Algemeen secretaris ACV Puls
  • Félipe Van Keirsbilck (FR) Algemeen secretaris CNE
  • Werner Van Heetvelde (NL) Voorzitter Algemene Centrale
  • Eric Neuprez (FR) Algemeen Secretaris Algemene Centrale
  • Patrick Vandenberghe (NL) Voorzitter ACV BIE