de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

image002

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Het Nationaal Bestuur van COC besluit dat de beslissingen die het federale Overlegcomité op 27 mei nam, een serene uitbreiding van de heropstart van het Vlaamse onderwijs in het gedrang brengen. De beslissingen wijken namelijk af van de afspraken die het Vlaamse onderwijsveld op 22 mei maakte. Bovendien is het voor COC een stap te ver dat mondmaskers in het secundair onderwijs niet langer verplicht, maar enkel nog aanbevolen zijn. Het is niet langer vanzelfsprekend om onder deze omstandigheden de uitbreiding van de heropstart van het onderwijs nog verder te zetten.

Op vrijdag 22 mei 2020 maakten de verantwoordelijken van het Vlaamse onderwijsveld een aantal afspraken over de organisatie van de scholen. Die afspraken zouden gelden tot het einde van het schooljaar. De voorwaarden combineerden veiligheid én haalbaarheid. Dat is uitgemond in een maximumscenario en autonomie voor elke school.

Het standpunt van de GEES, de Groep Experten Exit Strategie, over veiligheid was vrijdag duidelijk. De 4 m2 die per kind voorzien moest worden, kon wel verlaten worden in de kleuterschool, maar moest in de lagere school behouden blijven. COC en de andere onderwijsvakbonden hebben dat advies dan ook verdedigd. Dat de vastgelegde afspraken definitief zouden zijn tot het einde van het schooljaar, verzekerde namelijk stabiliteit, rust en zekerheid. Bovendien werd door de GEES een fijnmazige dagelijkse monitoring verzekerd. Ook de werkdruk van het personeel in het basisonderwijs zou verlagen door de opheffing van de combinatie van opvang, preteaching en lesgeven.

Gisteren zijn er in het federale Overlegcomité echter zonder nieuw overleg met alle Vlaamse onderwijspartners andere beslissingen genomen. Afspraken aanpassen enkel op basis van ‘voortschrijdend inzicht’ is een aanfluiting van dat overleg en van de inzet van zovele onderwijsmensen in het veld. Veiligheidsregels zijn voor sommigen blijkbaar een blok aan het been. Zonder enige wetenschappelijke evidentie worden regels à la minute aangepast. COC kan zich niet van de indruk ontdoen dat ‘voortschrijdend inzicht’ niet alleen gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten.

COC kent voorbeelden van scholen secundair onderwijs die zelfs nog voor 2 juni de heropstart verder willen uitbreiden tegen alle afspraken in. Plots moeten preventieadviseurs niet meer geraadpleegd worden, zijn risicoanalyses overbodig, is lokaal sociaal overleg ballast. Helemaal schrijnend is dat niemand wakker ligt van de psycho-emotionele toestand waarin het onderwijspersoneel zich momenteel bevindt. Onderwijsmensen willen echt graag lesgeven, maar zij willen dat zeker ook fysiek én psychisch veilig kunnen doen. Begrijpen de beleidsmakers dan echt niet dat die mensen heel ongerust en zelfs bang zijn?

De verklaring van de GEES-voorzitter dat de enige maatregel die losgelaten werd de afstandsregel tussen jonge kinderen is, is bovendien pertinent onwaar. Het federale Overlegcomité heeft namelijk
Brussel, 28 mei 2020
op advies van diezelfde GEES op 27 mei 2020 ook beslist dat mondmaskers voor leerlingen én personeel in het secundair onderwijs niet meer verplicht zijn, maar enkel nog aanbevolen. Hiermee worden voor COC alle regels voor een veilige werkomgeving voor het personeel in het secundair onderwijs met voeten getreden. 14 leerlingen van 18 jaar oud zonder mondmasker samenbrengen in één lokaal is plots geen probleem meer? En om de chaos compleet te maken, lezen we in het meest recente draaiboek voor het Vlaamse onderwijs dat mondmaskers voor personeel in alle onderwijsniveaus en leerlingen vanaf het secundair onderwijs nog altijd verplicht zijn (behalve in enkele uitzonderlijke omstandigheden).

Onderwijsmensen zijn geen ‘puppets on a string’, met wie sommigen denken dat ze kunnen doen wat ze willen. COC zal haar vakbondsafgevaardigden en leden in de onderhandelingsorganen voor de voorbereiding van deze uitbreiding van de heropstart, alvast het volgende meegeven:
• eis opnieuw een risicoanalyse en kwaliteitsvolle maatregelen op basis van de nieuwe situatie die ontstaat vanaf 2 juni!
• eis dat de huidige regels in het draaiboek Vlaams onderwijs strikt gevolgd worden wat betreft het dragen van mondmaskers in het secundair onderwijs!
Wanneer aan deze eisen niet tegemoet wordt gekomen, kan van een uitbreiding van de heropstart geen sprake zijn. Personeelsleden hebben in dat geval het recht om zich te onttrekken aan die onveilige situatie. Bij problemen zal COC hen daarin bijstaan.

Koen Van Kerkhoven secretaris-generaal COC