ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Als je vorige zondag in de buurt van de esplanade van de Financietoren in Brussel was, heb je zeker de reusachtige portretten gezien die daar stonden opgesteld. Honderden mensen hadden immers een foto van zichzelf gemaakt en die digitaal doorgestuurd, om te tonen dat zij een rechtvaardiger samenleving willen.
38f3cbce justice fiscale2De schokgolf die werd veroorzaakt door de Covid-19-crisis biedt een unieke gelegenheid om onze manier van leven te herzien en verder te evolueren naar
een duurzamer samenleving, die in staat is om de dringende klimaatproblemen het hoofd te bieden. De gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus hebben we niet gekozen. Maar we willen wel kiezen hoe we uit de crisis wegkomen.

IK ZET MIJ IN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST


Eerlijke belastingen
02f1b277 justice fiscale

Er moeten politieke beslissingen worden genomen om te vermijden dat de meest kwetsbaren de maatschappelijke kosten van de crisis moeten dragen. In die zin is er nood aan meer fiscale rechtvaardigheid. Die zal het mogelijk maken om de maatschappelijke en economische crisis te doorstaan en de transitie naar een rechtvaardige en duurzame “post-coronasamenleving” te financieren. Bovendien garanderen eerlijkere belastingen dat iedereen in verhouding tot zijn eigen middelen bijdraagt aan de gemeenschappelijk pot.

De actie van vorige zondag 28 juni, die werd georganiseerd door CNCD-11.11.11, le Réseau Justice Fiscale en Greenpeace, was het startschot voor een lange reeks acties van het maatschappelijk middenveld. Meer dan ooit moeten we kiezen voor een samenleving ten dienste van de mensen en van onze planeet, en niet van de dividenden.

Bron: https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/16276/honderden-fotos-in-brussel-voor-een-rechtvaardigere-samenleving/