hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

De topvrouw van het ABVV bekijkt de toenadering tussen de socialisten en de N-VA met veel wantrouwen. ‘Onze lat ligt héél hoog na vijf jaar Zweeds beleid dat de kiezers zwaar afgestraft hebben.’

Jan-Frederik Abbeloos
Miranda Ulens
Miranda Ulens: ‘De pensioenleeftijd moet opnieuw naar beneden.’ Bart Dewaele

Algemeen secretaris Miranda Ulens is speciaal uit vakantie teruggekeerd en naar het hoofdkwartier van ABVV-FGTB afgezakt. Want de federale formatie creëert zenuwachtigheid bij de rode syndicalisten. Dat de PS en de SP.A een regering met de N-VA overwegen, inclusief feitelijke regionalisering van domeinen als Werk en Gezondheidszorg, is allerminst een uitruil die ze steunen.

Nochtans duikt in de Franstalige media het bericht op dat zowel jullie voorzitter Thierry Bodson als de voorzitter van de socialistische mutualiteiten, Jean-Pascal Labille, PS-voorzitter Paul Magnette groen licht heeft gegeven. Beiden zijn overtuigde regionalisten.

‘Dat klopt niet. We willen net waarschuwen dat de inhoud correct moet zitten. We zijn uiteraard blij dat men spreekt over een versterking van de koopkracht en hogere pensioenen, maar men mag niet onderschatten wat men daarvoor in de weegschaal legt op langere termijn.’

U vreest een sluipende ontmanteling van België?
‘De socialisten moeten niet naïef zijn. De N-VA wil uiteindelijk de sociale zekerheid splitsen. Daar zullen het ABVV en de FGTB zich altijd tegen verzetten. We moeten de sociale zekerheid net versterken. Dat hebben de voorbije maanden aangetoond. We leggen de middelen beter samen dan ze te versnipperen.’

De voorbije maanden hebben ook aangetoond dat de Belgische structuur niet draait. Het is toch niet onlogisch om daarnaar te kijken?
(fijntjes) ‘En heeft Vlaanderen de coronacrisis zoveel beter aangepakt? Moet ik beginnen over de woonzorgcentra? We zitten nu al in de situatie dat het zorgende personeel van de federale instellingen een extra ondersteuning krijgt waar het personeel in de Vlaamse zorgsector nog op moet wachten. Het Vlaamse personeel verarmt ten opzichte van het nationale niveau. In Kraainem krijgen gezinnen aan de Vlaamse kant van de straat een andere gezinsbijslag dan aan de Brusselse kant. Volstrekt onlogisch.’

U mikt op meer federale bevoegdheden, eerder dan andersom?
‘Misschien zou één bevoegde minister ¬beter werken, die, als het van mij afhangt, ook verantwoording moet afleggen aan alle Belgen. In Limburg of Henegouwen kunnen ze niet op Bart De Wever stemmen. Zoek je dan als politicus naar oplossingen voor iedereen? Maar bon, dat is een persoonlijke bedenking. Ik heb in Waterloo gewoond. Ik vond het jammer dat ik zelfs voor de Europese verkiezingen niet op een Nederlandstalige politicus kon stemmen.’

Ook het domein Werk ligt op tafel om ¬verder te regionaliseren.
‘Ook daar zien we de meerwaarde niet. Vandaag al komen mensen die werken in Vlaanderen maar daarbuiten wonen, niet in aanmerking voor de Vlaamse energiepremie die als tijdelijke steunmaatregel werd uitgevaardigd. Dat soort onbegrijpelijke discriminaties zul je dus alleen maar meer krijgen. Gaan we naar verschillende opzegsystemen en zo de concurrentie organiseren tussen werknemers in een land van amper 300 bij 150 kilometer groot? Wij willen net meer sociale harmonisering op Europees niveau om concurrentie en dumping tegen te gaan.’

Wat willen jullie wel in het akkoord zien?
(lacht) ‘Onze lat ligt héél hoog na vijf jaar Zweeds beleid waar we absoluut niet mee akkoord gingen, en dat de kiezers zwaar hebben afgestraft. We willen opnieuw kunnen onderhandelen over meer koopkracht. De uitkeringen moeten boven de armoededrempel, een collectieve arbeidsduurvermindering moet mogelijk zijn, precaire statuten zoals die van freelancers moeten beter, er moet geïnvesteerd worden in openbare diensten.’

En de grotere vermogens betalen?
‘We moeten in België de euro’s gelijker durven te belasten.’

Hoe?
‘We werken daar aan voorstellen, maar het moet vooral voldoende opbrengen en er voor zorgen dat wie het zich kan permitteren, eindelijk zijn duit in het zakje doet. Ik zie dat zelfstandigen het vandaag erg moeilijk hebben, terwijl de verhuurders van commercieel vastgoed de huur zien blijven komen. Dat klopt toch niet?’

U hebt de pensioenleeftijd niet vermeld. Jullie aanvaarden dat die op 67 komt?
‘Nee. Voor ons moet die opnieuw naar beneden. De vorige regering heeft dat door onze strot geramd, maar we blijven erbij dat je zo jonge mensen kansen ontneemt, zeker nu. Die discussie toont net aan hoe moeilijk het is om maatregelen terug te draaien. Vandaar ook de waarschuwing om niet dezelfde fout te maken.’

U hebt dat al gezegd aan Magnette en SP.A-voorzitter Conner Rousseau?
‘We hebben ze voor de zomer gezien. We begrijpen dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen maar achteraf moeten ze het compromis wel kunnen verdedigen. Ze zijn de grootste familie, Rousseau wil opnieuw de harten veroveren. Dat moet blijken uit de inhoud.’

Jullie hebben sinds de gesprekken met de N-VA geen contact meer met hen gehad?
‘Nee.’

Vandaar de zenuwachtigheid?
‘Ik vermoed het.’ (lacht)

Tegelijk is de paniek misschien voorbarig. Er zijn nu zelfs gesprekken met de groenen. Stelt dat gerust?
‘Het is het akkoord dat telt. Welke prijs zullen de progressieve partijen betalen aan de N-VA, wetende dat die sociaal rechtser is dan Open VLD? Het blijft de partij van individualisme en eigen schuld, dikke bult. Het was het koekoeksjong van CD&V, de progressieve partijen mogen er niet het koekoeksjong van België van maken.’