WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Na lange en moeizame onderhandelingen is er een ontwerpakkoord voor VIA 6. Daarin wordt bepaald hoeveel en waarin de Vlaamse regering zal investeren voor de social profit (zorg en welzijn). De Vlaamse regering zou € 577 miljoen vrijmaken. De BBTK zal eerst zijn achterban consulturen maar onze grote eisen uit het Zorgpact zijn alvast verankerd in dit voorakkoord.

Wat staat er in het akkoord?
Een eerste eis uit ons Zorgpact: meer loon. Na de mooie resultaten voor de federale social profit konden de Vlaamse sectoren niet achterblijven. In de geregionaliseerde sectoren (ouderenzorg en revalidatiecentra, beschut wonen en PVT’s) is er € 145 miljoen vrijgemaakt voor een loonsverhoging gelijkaardig aan die in de ziekenhuizen.

Voor de gezinszorg, de sector voor personen met een beperking en de kinderopvang is er € 147 miljoen voorzien om een eerste belangrijke stap richting het nieuw loonschalenmodel IF-IC te zetten. Dit is min of meer 75% van de loonsverhoging die het federaal zorgpersoneel kent.

Beiden budgetten worden vrijgemaakt vanaf 1 januari 2021, en dienen dus voor een koopkrachtverhoging vanaf 2021. De precieze uitwerking zal, na goedkeuring van uit voorakkoord, uitgewerkt worden tegen 15 december 2021. Er is dus nog werk voor de boeg.

Voor de socio-culturele sector wordt in dit voorakkoord een verhoging van de loonmassa met 1,1% voorzien op 1 januari 2021. Een tweede verhoging volgt in 2023 op basis van de loonnorm die dan geldig is.

Een andere belangrijke eis van de BBTK was meer handen op de werkvloer. In dit voorakkoord is voor de woonzorgcentra een budget voorzien voor ongeveer 2000 extra personeelsleden. Voor de woonzorgcentra, revalidatiecentra en beschut wonen (geregionaliseerde sectoren) wordt er € 71 miljoen vrijgemaakt die naar kwaliteitsmaatregelen zou gaan.

De andere sectoren krijgen dan een budget van € 91 miljoen voor kwalitatieve maatregelen zoals meer personeel, een betere vergoeding van onregelmatige prestaties en vorming en opleiding.

Moeizame onderhandelingen, mooi resultaat
Gezien de gekende context verliepen de onderhandelingen voor het eerst volledig digitaal. Niet eenvoudig met 45 deelnemers. Bovendien was de druk na het historische federale akkoord hoog. De Vlaamse sectoren vroegen zich terecht af waarom zij geen recht hadden op gelijkwaardige maatregelen. Zij hebben namelijk dezelfde problemen en eisen als hun federale collega’s. Ook de coronacrisis (en dan vooral de situatie in de woonzorgcentra) bemoeilijkte de onderhandelingen.

De BBTK vroeg de Vlaamse regering al sinds juli om concrete stappen in te zetten om tot een akkoord te komen. Uiteindelijk kwam dit voorakkoord er dan vanmorgen na een laatste marathononderhandeling van maar liefst 23 uur.

Federaal secretaris Johan Van Eeghem: “De sector kampt al jaren kampt met een zware onderfinanciering, wat leidt tot structurele problemen. De coronacrisis stelde deze zaken nog eens op scherp. Het personeel vraagt al jaren investeringen en duurzame oplossingen. De BBTK pleit al geruime tijd in zijn Zorgpact voor drie zaken: meer handen op de werkvloer, betere loon-en arbeidsvoorwaarden, meer opleiding en vorming. Dit akkoord bevat de financiële middelen om dit te realiseren. Deze elementen vinden we hierin terug. We zijn er dan ook van overtuigd dat we een mooi ontwerpakkoord aan onze achterban kunnen voorleggen.”.

Bron: https://mailchi.mp/setca-bbtk/social-profit-voorstel-vlaams-intersectoraal-akkoord-via-6-ligt-op-tafel?e=7cf0e8f35a