WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Deze toestand is het resultaat van belastingontduikingstechnieken en onwettige ontduiking van successierechten, die het mogelijk hebben gemaakt om de nalatenschap van een puissant rijke persoon te declareren voor het luttele bedrag van 117.000 euro. De nalatenschap in kwestie, die van de Brusselse notaris Robert Verbruggen, dateert van meer dan 18 jaar geleden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de successierechten int, heeft er echter nog altijd geen cent van gezien. De federale belastingadministratie, verantwoordelijk voor de inning en de geschillen, vernieuwt al meer dan acht jaar stelselmatig bijna 32 miljoen inbeslagnemingen. De twee notarissen-vereffenaars die door het gerecht zijn aangesteld om de nalatenschap te liquideren, zijn op 29 januari 2015 benoemd. De vijfde juridisch expert (de eerste werd benoemd op 26 april 2002), die sinds 14 januari 2017 belast is met de invordering van de nalatenschap, is daar nog steeds niet in geslaagd, en stuit op talrijke hindernissen.

De nog altijd lopende gerechtelijke procedure heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot nu toe niet in staat gesteld om deze financiële meevaller te innen. Deze situatie, die te wijten is aan specialisten op het gebied van belastingfraude en illegale belastingontduiking, blijft maar voortduren, hoewel zij vanaf het begin (2002) door een van de erfgenamen aan de kaak is gesteld. [1]

Gezien de huidige en toekomstige begrotingsmoeilijkheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn meer dan 50 miljoen aan niet-geïnde successierechten voor één enkele erfenis uiterst belangrijk.

De digitale media POUR.PRESS (Coöperatie POUR ECRIRE LA LIBERTE) heeft een dossier gewijd aan de zaak Verbruggen, bestaande uit een voorwoord en 11 afleveringen. U vindt het in de bijlage. ATTAC Brussel, ATTAC Luik, en het Fiscal Justice Network (RJF), die strijden tegen de facilitators van illegale belastingontduiking, verzoeken u gezamenlijk om kennis te nemen van dit dossier. Het gaat er niet om de vorm of de inhoud te delen, maar eenvoudigweg om er kennis van te nemen, zodat:

  • bij wet en/of verordening maatregelen worden genomen om een einde te maken aan de in dit dossier gebruikte en beschreven technieken van fraude en onrechtmatige belastingontduiking;
  • wettelijke en deontologische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het beroepsgeheim van bepaalde beroepen niet langer de onwaardige praktijken afschermt zoals die worden beschreven in dit geval van spoliatie van twee erfgenamen, belastingfraude en spoliatie van de overheidsfinanciën door middel van onrechtmatige belastingontduiking.

Hoeveel extreem grote erfenissen hebben de afgelopen dertig jaar geen gebruik gemaakt van eenzelfde onderwaardering door belastingfraude en onrechtmatige belastingontduikingstechnieken, waarbij de begrotingsmiddelen van het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest, waarvan de successierechten sinds de financieringswet van 1988 een onderdeel vormen, werden geschaad?

Volgens een voorzichtige schatting zouden de begrotingen van de drie gewesten in 30 jaar tijd meer dan 18 miljard euro aan inkomsten uit successierechten zijn misgelopen door verschillende mechanismen van aftrekking of onderwaardering van nalatenschappen, die neerkomen op belastingfraude of onrechtmatige belastingontduiking.

We weten allemaal dat sommige fortuinen worden opgebouwd door fraude en illegale belastingontduiking. Uit het dossier dat voor u ligt blijkt dat sommige daarvan ook dankzij deze onrechtmatige mechanismen worden doorgegeven, ten nadele van de overheidsinkomsten.

Wij plaatsen ons vertrouwen in de democratie van onze overheidsinstellingen, en verwachten van u dat u een einde maakt aan dergelijke situaties.


1Lezers die meer willen weten, raden we aan om de site https://verbruggengate.wordpress.com/ te raadplegen. Daar zijn alle details te vinden van de conclusies, pleidooien en andere gerechtelijke besluiten dankzij welke we dit ongelooflijke verhaal hebben kunnen vertellen. Deze site bestaat al jaren en wordt door duizenden mensen bezocht.