Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Het Vlaams overheidspersoneel zit nu al vanaf maart 2020 grotendeels in verplicht (tele)thuiswerken. Zij verzekeren elke dag een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking, maar nu steeds van thuis uit. De Vlaamse departementen en agentschappen proberen, elk met hun eigen middelen en elk op eigen manier en naar eigen vermogen, de thuiswerksituatie te ondersteunen. De ongelijkheden op financieel vlak tussen de Vlaamse entiteiten zijn onbegrijpelijk groot. Sommige kunnen op ergonomisch vlak, thuiswerkmateriaal, welzijnsvlak en internetvergoeding iets bieden, aan hun personeel, anderen niet of onvoldoende.

Chris Moortgat, vakbondssecretaris ACOD-overheidsdiensten zegt dat "de onderhandelingen rond de omzendbrief hybride werken en thuiswerken momenteel niet goed verlopen. Momenteel weigert de Vlaamse overheid om een compensatievergoeding (voor verbruik elektriciteit, verwarming, waterverbruik) te voorzien voor de afgelopen thuiswerkperiode. Dat is onaanvaardbaar. De personeelsleden hebben kosten gemaakt voor hun werk en die moeten vergoed worden. De Vlaamse overheid heeft fors kunnen besparen op verbruik van oa elektriciteit en verwarming in de werklocaties, die kosten zijn thuis gemaakt door het personeel."

ACOD-Vakbondssecretaris Jan Van Wesemael zegt dat er in de toekomst een uniform kader moet komen voor alle Vlaamse entiteiten rond thuismateriaal voor ergonomie, internetvergoeding en thuiswerkverbruik. Net zoals maatregelen rond welzijn, thuiswerkarbeidsongevallen en duidelijke criteria rond combinatie werktijd en privetijd met mogelijkheid tot deconnecteren op bepaalde tijdstippen.

De onderhandelingen zijn nog niet volledig afgelopen en gaan verder. ACOD-overheidsdiensten wil dat de minister en de Vlaamse regering ernstige sociale onderhandelingen voeren en dus ook de ontwerp-omzendbrief aanpassen. De vakbond wil met positieve ingesteldheid echte onderhandelingen voeren met geven en nemen en wil dat tegen de volgende onderhandeling in maart er wezenlijke aanpassingen komen. Er loopt momenteel ook een felgesmaakte online-petitie van de drie vakbonden om duidelijk te maken aan de Vlaamse regering dat het personeel de voorgestelde aanpassingen en voorstellen van de vakbonden steunen. ACOD heeft er bovenop een Youtube filmpje aan toegevoegd over hoe het kan maar anders zou moeten.

We gaan nu de leden en bij uitbreiding alle leden en personeelsleden informeren over de laagdunkende houding van hun verantwoordelijke minister van Ambtenarenzaken Bart Somers en hen ook duidelijk maken dat de regering Jambon benedenmaats is.