Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

ACV-Transcom heeft vandaag met zijn instantie vergaderd en wenst zijn standpunt kenbaar maken en zijn visie over de sluiting van de loketten verdedigen

ACV-Transcom verduidelijkt zijn visie over de sluiting van de 44 loketten in de stations en de aanpassing van de openingsuren in de andere 37 loketten:

• In alle organen van sociale dialoog waar wij in zetelen, hebben wij niet nagelaten deze beslissing te veroordelen;
• Wij willen de politici en de verantwoordelijken van de NMBS confronteren met hun tegenstellingen: de politieke wereld is tegen de sluiting van de loketten maar de Raad van Bestuur van NMBS heeft tot tweemaal toe deze maatregel bekrachtigd. Bovendien neemt de NMBS deze beslissing in allerijl: de beslissing komt er nog vooraleer er oplossingen zijn gevonden voor zowel het personeel als voor de reizigers!
• Binnenkort moet het langverwachte nieuwe openbaredienstencontract worden gesloten. Voor ACV-Transcom moet dit een moratorium bevatten voor de sluiting van de stationsloketten, zelfs meer, het moet de maatschappelijke rol van de stations definiëren. Dit werk voor het opstellen van dit contract is nog lang niet voltooid. Alle betrokken actoren, waaronder ook de vakbonden, moeten hierin worden gehoord.
• ACV-Transcom ontmoet binnenkort de voogdijminister die verantwoordelijk is voor dit dossier om hem onze visie op deze kwestie nader toe te lichten.

Luc Piens Algemeen Sectorverantwoordelijke Spoorwegen