Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

6ut7nIt's a wrap! De pleitdagen zitten erop. Van 16 tot 26 maart kwam onze zaak voor in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, die voor de gelegenheid zitting hield op de oude NAVO-site in Haren. De pleidooien waren ongemeen interessant. De volgende beschrijving van de hand van schrijver David Van Reybrouck vat de 9 dagen én de essentie van onze rechtszaak - wat ons betreft - nog het beste samen:

"De burgers smeken om klimaatbeleid, de overheden antwoorden met klimaatboekhouding. Om gek van te worden. We zitten in een trein die met een rotvaart richting de afgrond dendert, er zitten vier machinisten in de locomotief en die praten nauwelijks tegen elkaar, terwijl wij, de passagiers, via de intercom gesust worden: 'Ja hoor, dat oude sein hebben we gezien, bij deze bocht moeten we wat vertragen. We gaan het halen, mensen.' En ondertussen staan alle alarmsignalen op rood, rinkelen alle mogelijk noodbellen en missen we zelfs de allerlaagste van de allermakkelijkste doelstellingen."


Vrijwel onmiddellijk na de start van het proces, besefte David Van Reybrouck dat er in die aftandse provisoire rechtszaal geschiedenis geschreven werd. Prompt besliste hij om zijn agenda leeg te maken om elke minuut van het proces bij te kunnen wonen.
Weergaloze verslagen werden opgetekend, die we jullie warm aanbevelen.

Sla er de berichtgeving nog eens op na
Wil je terugblikken wat er tijdens de pleitzittingen allemaal aan bod is gekomen? Lees dan onze dagelijkse updates.Of bekijk het overzicht van de belangrijkste berichtgeving over de rechtszaak op onze website. Daar vind je ook korte filmpjes met een antwoord op de 9 basisvragen over Klimaatzaak, ingesproken door een aantal bekende en minder bekende Vlamingen.

Blik op de teneur van de pleidooien
De rechtszaak in enkele regels samenvatten is onbegonnen werk. Daarvoor verwijzen we naar de bovenstaande informatiebronnen en naar onze website, waar de vrijgegeven syntheseconclusies integraal terug te vinden zijn. Een selectie aan veelbetekenende uitspraken geven ook een beeld van de inhoud en teneur van de pleidooien:

  • “De eerste bestaansreden van de staat is de bescherming van zijn burgers. …. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en gaan allemaal door dezelfde storm. De hele mensheid is in gevaar.” (Klimaatzaak)
  • “België veroordelen om zijn deel te doen, is als een steek op de rug van een olifant." (Waals Gewest)
  • “Het feit dat bepaalde subjectieve rechten geschonden zouden zijn, quod non, laat uw hof niet toe om strikte maatregelen op te leggen. Het vastleggen van reductiedoelstellingen behoort tot de harde kern van de politieke beleidsvrijheid, waar een grote discretionaire beleidsvrijheid geldt.” (Vlaams Gewest)
  • "De eisers maken geen onderscheid tussen de vier overheden. Ze concluderen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een fout beging omdat België zijn doelstellingen niet haalt. Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan alleen veroordeeld worden op basis van zijn eigen doelstellingen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft alle maatregelen getroffen en is vrij van elke fout. De enige fout die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangewreven zou kunnen worden, is dat het deel uitmaakt van een federale staat." (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • "Publieke autoriteiten zijn niet de eerste verantwoordelijken in het kader van klimaatbeleid. Het is enkel omdat burgers hun verantwoordelijkheden niet nakomen dat er beroep wordt gedaan op publieke autoriteiten." (Federale Staat)
  • “Als we verder gaan zoals we bezig zijn, halen we het niet: wat dat betreft, ben ik akkoord met Klimaatzaak.” (Federale Staat)
  • “Het mondiaal gerenommeerde medische tijdschrift ‘The Lancet’ wijdde in 2019 een rapport aan de impact van klimaatverandering op de gezondheid van kinderen die vandaag worden geboren. Daarin staat dat het leven van élk kind dat vandaag wordt geboren in elke fase ingrijpend beïnvloed zal worden door de klimaatverandering”. (Klimaatzaak)
  • “De argumenten die de overheden aanvoeren wijst net zoals hun laks beleid op een stuitende banalisering van de klimaatopwarming. Na de banalisering van het kwaad, waar Hannah Arendt op wees, dreigt nu ook de banalisering van het catastrofale. Dit brengt ons allemaal in gevaar.” (Klimaatzaak)

Dank aan alle advocaten voor het klimaat
We zijn met meer dan 65.000 intussen, en dat aantal stijgt elke dag. Meer dan 65.000 burgers die, elk op hun eigen manier 'Advocaat voor het Klimaat' zijn. De pleitzittingen kwamen er na jarenlange voorbereidingen en acties door mede-eisers, medestanders, vrijwilligers, sympathisanten en experten. Duizenden daarvan kwamen op 14 maart op straat als publieke aftrap voor de zaak. Hoe de zaak ook afloopt, wij blijven met 65.000 verenigd in deze cruciale strijd.

We danken ook graag uitdrukkelijk de advocaten die deze zaak echt voor ons voorbereid en gepleit hebben: Eric Gillet, Carole Billet, Luc Depré, Audrey Baeyens, Linli Pan - Van de Meulebroeke en Roger Cox (v.l.n.r. op de foto). En minstens evenzeer aan zij die achter de schermen hard meegewerkt hebben zoals Camille De Bueger, Gautier Rolland, Ikram Eabdellatin, Camille Bertaux en Astérie Mabenga.

6utqzEn wat nu? Wat is de volgende stap?

De drie rechters hebben alle partijen geduldig aanhoord, en gaan nu in beraad. "Voor ons begint het echte werk nu pas", merkte de voorzitster in haar slotwoord fijntjes op, nadat ze de partijen bedankt had voor de kwaliteit van de pleidooien. We verwachten ten laatste begin juli een uitspraak. Mocht deze datum in de komende weken nog concreter worden, weten jullie het als eerste.

Bron: http://rvvx.mjt.lu/nl2/rvvx/mjsow.html?m=AL8AAJtTovkAAcp1V9QAAMp9cjUAAAAGtF0AABjlAAqG2QBgYhVBzgo5dywhSfamniGrLRZb4AAKSoQ&b=504f235f&e=4b434e57&x=0BlCU5Gn8njKBh6YLSMRIO2i3g1LDYda3MDsXrbXEXY