KOP GFD 31ste                                Meer info...

ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

BuG 432 – Bericht uit het Gewisse – 14 augustus 2019

BuG 432 on-line Print Tablet, Smartphone (3p)

Christen Democraten houden Extreem-Rechts
van de macht in Vlaanderen, anders dan in 1933
waar ze Hitler mee aan de macht brachten.

De Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP)
haalde 33% in 1933, N-VA en Vlaams Belang 44,1% in 2019.

Hopelijk nemen de arbeidersbeweging en alle onderdelen
van de katholieke economische macht het nu over in
de CD&V en kuisen ze de 'startnota' ten gronde uit.

De cirkel kan zich sluiten als de PS, MR en Ecolo, samen met sp.a, Open-VLD en de CD&V, Vlaanderen, langs België terug op het spoor van de toekomst zet. De CD&V heeft er de sleutel voor.

Link: N-VA of Vlaams Belang op de eerste plaats
Link: N-VA of Vlaams Belang niet op de eerste plaats
Link: CD&V op de eerste plaats
Link: Open-VLD op de eerste plaats
Link: sp.a op de eerste plaats
Link: Groen op de eerste plaats

Tabel: Uitslagen 2018 en 2019 (1ste plaats) (met sorteermogelijkheid)

Kaartje waar N-VA of Vlaams Belang op de eerste plaats staan.

De nawerking van de collaboratie, het nationalisme en het egoïsme in een kaartje samengebald, waar blijft de katholieke actie, de Vlaamse generositeit en solidariteit, de echte canon van de strijd tegen de armoede en voor sociale zekerheid, wat zal de plaats zijn van het verzet tegen de bezetters en hun collaborateurs, zowel de Spaanse als de Duitse, de strijd voor het herstel en behoud van de democratie?

Op m'n Facebook-pagina, kaartjes partijen zijn de kaartjes ook verder te ontdekken en te delen. We hernemen hier, ook voor wie niet op Facebook 'zit', het aangevulde bericht:

In 1933 haalde de NSDAP 33% van de stemmen in Duitsland, in 2019 in Vlaanderen waren Rechts (N-VA) en Extreem-Rechts (Vlaams Belang) samen goed voor 44,1% van de stemmen (Kamer). Het grote verschil met 1933 is dat de Christen Democratie toen samen met de NSDAP Hitler aan de macht bracht. De Christen Democratie in Vlaanderen houdt deze boot af en wil enkel scheep gaan met Rechts, met uitsluiting van Extreem Rechts.

Een FB-vriend heeft volgende aanvulling gegeven over de wijze waarop de Christen Democratie Hitler mee gelegitimeerd heeft in 1933:

"De partijen in het nieuwe kabinet met Hitler als Reichskanzler bestonden uiteindelijk uit een coalitie tussen de NSDAP, de Duitse Nationale Volkspartij (DNVP heel conservatief) en enkele partijlozen uit het voorgaande kabinet-Schleicher. De Christen Democraten komen pas in beeld als ook zij de Volmachtenwet van maart mee ondertekenen. De communisten waren al verboden en de socialisten waren de enigen die tegenstemden.De Christen Democraten hebben zich door de Paus laten ompraten om het concordaat tussen Hitler en Rome veilig te stellen. (Dat beloofde o.a. bescherming voor de katholieken in ruil voor trouw aan Hitler)."

'Start'nota of blindstaarnota?

Wat de 'startnota' betreft kan men evenwel de ogen niet sluiten voor de fascistoïde elementen erin. Wat de joden waren voor het nationaal-socialisme in 1933, zijn nu de inwoners met migratieachtergrond. En ook de absolute leugen van oa De Wever dat de halve wereld zou willen aanschuiven aan het buffet van de sociale zekerheid in België, tot twee maal toe herhaald in Terzake.

De benadering van 'Nieuwkomers' is 'fascistoïde', dwz op uitsluiting gericht van specifieke bevolkingsgroepen gericht, of, zoals het Minderhedenforum stelt in DM van 14/08/2019: "Mensen van buitenlandse herkomst worden afgeschilderd als mensen die de rechtstaat niet respecteren en hun burgerlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden niet zouden opnemen".

In 2017 waren er bv 49.000 Nieuwkomers in Vlaanderen, waarvan 25% Turks of Maghreb, 35% andere niet-Europees en 40% Europese nieuwkomers. Hierin zijn ook alle kinderen van vreemdelingen inbegrepen die in 2017 in Vlaanderen geboren zijn, in de grootteorde van 5.500. Ook het verhuissaldo van vreemdelingen naar en van het Vlaams gewest, ongeveer 4.300. Hierbij nog een kaartje van de Nieuwkomers zoals gedestilleerd uit de jaarlijkse loop van de bevolking van 1989 tot 2017. Nieuwkomers zijn het verschil tussen het aantal vreemdelingen in jaar N+1 en jaar N plus de Belgwordingen in dat jaar.

Goed dat er migratie en nieuwkomers zijn, anders was Vlaanderen een uitstervende regio die in de komende decennia, en al voelbaar de komende jaren, 'werkvolk' te kort komt. Willen de Vlamingen, de bange blanke mannen en vrouwen die werk hebben in de industrie, een woning bezitten, voluit van de sociale zekerheid (RVA, Arbeids-ongeschiktheid) genieten, veel meer dan de in het land aanwezige 'migranten', en die voor het Vlaams Belang stemmen, nog aan een buffet aanzitten, dan is het dank zij de migratie uit het verleden én in de toekomst.

Lokale macht en de macht van de lokalen.

De macht van de gemeentelijke bevolking over de hogere bestuursniveau is nog wat anders dan de lokale macht zoals ze uit gemeenteraadsverkiezingen blijkt.

Wie de macht heeft kan de rest het zwijgen opleggen of naar z'n
pijpen doen dansen. Een blik op welke partij in elke gemeente de eerste plaats in de kiesuitslag van 2019 (kamer) bekleedt is daarbij ontnuchterend en doet wellicht sommigen naar adem happen. Best om de werkelijkheid onder ogen te zien en na te gaan welke instrumenten men heeft om politiek weerwerk te bieden.

Voor de gemeentekaartjes, voor elke partij apart, te beginnen met Vlaams Belang en N-VA zie de linken bovenaan of BuG 432 on-line. Het laatste kaartje, alle partijen buiten N-VA en Vlaams Belang samen geven het toch wel confronterende spiegelbeeld van de eerste kaart met N-VA of Vlaams Belang op de eerste plaats (zie hierboven).

Alle kaartjes zijn langs de linken interactief en kunnen geactiveerd op internet. De behaalde percentages worden niet weergegeven, daarvoor kan men terecht in de Tabel: Uitslagen 2018 en 2019 (1ste plaats).

De CD&V heeft de sleutel

Maar goed dat er nog de Christen Democraten zijn, die niet, zoals in 1933, zich verbinden aan Extreem-Rechts. Hopelijk nemen de arbeidersbeweging en alle onderdelen van de 'katholieke' economische macht in de CD&V het nu over en kuisen ze het voorgestelde startprogramma van de informateur ten gronde uit.

De cirkel kan zich sluiten als de PS, MR en Ecolo, samen met sp.a, Open-VLD en de CD&V Vlaanderen, langs België, terug op het spoor van de toekomst zet. De CD&V heeft er de sleutel voor.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552