de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

image002

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Door de aankondiging van de lancering van de kredietkaart voor superrijken (voorzien voor uitgaven tot 100.000 euro per maand), verduidelijkte Marc Raisière, CEO van Belfius en voorstander van de privatisering van de bank, zijn intenties: als Belfius geprivatiseerd zou worden, zou het zich nog meer profileren als bank voor de rijke en goed geconnecteerde burger.


Hoewel de privésector, sinds de financiële crisis, grondig bewezen heeft dat ze niet in staat is om een bank te beheren, gaan we in het bankwezen in België gestaag verder op hetzelfde elan met de gekende formules ten dienste van winstmaximalisatie : sluiting van bankfilialen (vooral op het platteland en in de armere gemeenten), het ontslag van personeel en dus afbouw van de toegang tot basisdiensten voor mensen die minder mee zijn met de digitale revolutie en/of minder geconnecteerd zijn, moeilijkere toegang tot bankrekening voor de minderbedeelden, etc.
Nochtans zouden we de logica ook kunnen omdraaien : In plaats van zich af te vragen hoe een bank zoveel mogelijk winst zou kunnen maken, zouden we ons ook kunnen afvragen wat een bank als instelling zou kunnen betekenen voor het openbaar nut?


Een bank ten dienste van de noden van het volk
Men laat ons graag geloven dat een bank niet aan politiek doet en/of dat de politiek niet met bankieren moet bezig zijn. Nochtans zou een bank ten dienste van het brede publiek een enorme positieve impact kunnen hebben op de sociale -en ecologische uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd : betaalbare huisvesting, energietransitie, onderhoud en aanpassing van de openbare infrastructuur, basisbankdiensten toegankelijk voor iedereen, etc. De doelstellingen die een openbare bank in het algemeen belang kan nastreven zijn dus talrijk en het middenveld in zijn diversiteit kan een cruciale rol spelen bij het bepalen van deze doelstellingen. Belfius, één van de vier grootste banken in België en op dit moment voor 100% eigendom van de Belgische staat, kan deze rol van bank ten dienste van het publiek opnemen.


Op 29 maart verzamelde het platform “Belfius is van ons”, personen (gelinkt aan een vereniging of als individuële burger), om te werken rond de potentiële rol van Belfius als publieke bank inzake vier maatschappelijke uitdagingen :

• Toegankelijkheid van bankdiensten voor iedereen: in 3 jaar tijd werd 1 op 5 bankkantoren in België gesloten en dit vooral in armere regio’s, met als gevolg de uitsluiting van vele vooral minder mobiele – en minder geconnecteerde mensen en uiteraard het verlies van duizenden banen. Een bank onder publieke controle zou een socialer beleid kunnen voeren op vlak van toegankelijkheid van basisbankdiensten en personeel.
Recht op huisvesting voor iedereen: In Brussel wordt meer dan een derde van de bevolking getroffen door het gebrek aan beschikbare sociale huisvesting. Omdat een aankoop vaak ontoegankelijk is, zijn deze huishoudens veroordeeld tot huur, vaak te duur, te klein, slecht geïsoleerd, slecht gelegen, vochtig, ongezond. Maar eigenlijk kan je spreken van een crisis op vlak van betaalbare huisvesting in heel België. Een publieke bank kan bijvoorbeeld bijdragen tot een betere toegang tot huisvesting door een universele huurgarantie aan te bieden en door resoluut samen te werken met de overheid voor de financiering van grootschalige sociale huisvestingsprojecten.
Energietransitie : België heeft een reeks verbintenissen aangegaan op het vlak van energie-efficiëntie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De uitvoering van deze maatregelen vergt aanzienlijke investeringen. Een publieke bank kan een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering van de ecologische transitie, bijvoorbeeld door het verstrekken van goedkope leningen voor de isolatie van gebouwen of door te investeren in openbaar vervoer.
De financiering van infrastructuur op gemeentelijk niveau: de Europese regels voor overheidsbegroting en de hoge intrestlast bemoeilijken aanzienlijk investeringen op gemeentelijk niveau. Nochtans zijn er hoge noden, op vlak van huisvesting, zorg en ondersteuning voor ouderen, openbaar vervoer, schoolmateriaal en gezondheid, etc..Een bank onder publieke controle zou kunnen werken met preferentiële leningen om de intrestlast van de gemeenten onder controle te houden.

Tal van mogelijkheden van een bank onder publieke controle ten dienste van alle burgers! Dit impliceert wel dat we van koers veranderen : Belfius mag niet langer worden beschouwd als een centrum van winstmaximalisatie, maar als een bank ten dienste van het brede publiek en zijn noden. En dat kan perfect op een leefbare (rendabele) manier!

Wij nodigen het verenigingsleven, de vakbondswereld en alle burgers van het land uit om Belfius als 100% openbare bank te ondersteunen, zodat het een instrument kan worden voor sociale en ecologische rechtvaardigheid. We herinneren ook de politieke onderhandelaars aan het belang van dit dossier en de enorme opportuniteiten van Belfius als openbare bank.
Zie www.belfiusisvanons.be waar u kunt uw mening melden.
Zie www.lef-online.be

De vooruitstrevenden worden opgeroepen om de sociale zekerheid, de openbare diensten, de rechten van de werkers, de democratie te verdedigen en te verbreden, te verbeteren, zoo ook onze openbare bank!


LEON