87288568 3262539597094800 7364765595671199744 o

Artboard 1 1001                              Meer info...

flyer wvm 2020

logo                                 Meer info...

Affiche NLDS Belgie 2020 lage kwaliteit

Delen van artikels

'Samen voor het klimaat van morgen'
Opkomen voor een ambitieuzer klimaatbeleid
=
Opkomen voor solidariteit en sociale bescherming!

Een duurzame transitie naar een koolstofarme economie vereist werknemersinspraak! De klimaatbeweging en vakbonden gaan hand in hand voor duurzaam en sociaal.

Duurzaamheid MOET sociaal rechtvaardig zijn !

Openbaar vervoer, voldoende en kwalitatieve zorg en onderwijs, betaalbare energie en publieke ruimte bieden levenskwaliteit aan mensen en vragen kwalitatieve jobs. De strijd tegen groeiende ongelijkheid en tegen klimaatontwrichting gaan hand in hand: daarom zijn faire belastingen noodzakelijk.

WIJ WILLEN


• Een rechtvaardige transitie met sociale dialoog, waardig werk en inkomen, respect voor mensenrechten, een sterke sociale bescherming en internationale solidariteit
• Een wereld waarin gelijkwaardigheid, solidariteit en respect is voor mensen onderling, voor toekomstige generaties en voor de grenzen van de natuur
• Het responsabiliseren van bedrijven, vooral de meest
vervuilende: het is niet door de last op de schouders van het individu te leggen, dat we tot een rechtvaardige en sociale transitie komen.


Een versnelling hoger: dat wil ik....dat willen wij: ik doe mee !
Workers for Climate: ‘For decent jobs on a living planet!’

Fleyer in PDF

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50