20200221 Buttom 3 bewerkt                                 Meer info...

white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Opinie “WAAROM IS DE KLASSENSTRIJD DOOD?”

Prof Ive Marx onderlijnt in een column in DS van 25 febuari j.l. (zie https://www.standaard.be/cnt/dmf20200224_04863601) correct het discours in de media, dat op zijn beurt "de publieke opinie" vormt (niet uit te maken wat er eerst was). Andere opinies krijgen nauwelijks toegang tot die media. Neem bvb de standpunten van de drie grote vakbonden, die samen 3 miljoen leden tellen. Elke dag wordt er ergens een syndicale actie gevoerd, onderhandeld, een akkoord gesloten, maar ook vakbondsafgevaardigden gepest of ontslagen. Acties worden moeilijker gemaakt door de wetgever. Dàt is de klassenstrijd, maar die wordt zo niet genoemd. En is ook bijna onvindbaar in de media.

Hoe weinig VRT en alle andere media berichten over de vakbonden, kan iedereen vaststellen door de websites van de 3 vakbonden te bekijken, en te realiseren dat men gedurende hele dagen informatie kan lezen die nooit in de media geraakt.
http://www.abvv.be/ https://www.hetacv.be/het-acvhttps://www.aclvb.be/nl

Frank Roels