Kleine brogel                              Meer info...

Affiche

21.04.01 Peperdure pillen Wie bepaalt de prijs                                 Meer info....

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

ACV, ABVV en ACLVB vragen meer duidelijkheid over de relanceplannen van de Vlaamse regering. De drie Vlaamse bonden riepen vorige week de Vlaamse regering op om de werknemers te waarderen en te ondersteunen. In de septemberverklaring van minister-president Jambon kregen de werknemers als helden van vandaag een bedanking, maar hun plaats in de relance blijft vaag.

Minister Jambon kondigde 4,3 miljard euro aan investeringen met veel aandacht voor bakstenen en cement, maar er moet ook voldoende geïnvesteerd worden in mensen.

We verwelkomen alvast de bijkomende aandacht voor de zorg en het zorgpersoneel en het onderwijs, maar hopen dat alle werknemers aandacht krijgen. Zeker zij die er financieel zwakker voorstaan door de crisis, nu ook uit de lokale armoedebarometer blijkt dat de kwetsbaarheid toeneemt. We hebben gehoord wat er van de werknemers verwacht wordt, maar weinig over hoe we de onzekerheid waarin velen van hen verkeren gaan wegnemen.

De aandacht voor digitalisering is terecht, maar de digitale kloof overwin je niet alleen met mensen warm maken. Het gaat ook over digitale toegang en betaalbare voorzieningen.

De budgettaire implicaties van de plannen moeten nog worden uitgeklaard. Er ligt veel nadruk ligt op eenmalige maatregelen en ze steunen vooral op de beschikbaarheid van Europese middelen. De nood aan een structurele wijziging van prioritieten en budgetten is nochtans groot.

Het is ook nog onduidelijk hoe Vlaanderen het begrotingstraject ziet en waar de middelen de komende jaren vandaan zullen komen. De regering moet absoluut vermijden dat de gewone mensen en werknemers voor de kosten van de crisis moeten opdraaien.

De aankondiging van de relanceplannen in de septemberverklaring is een eerste stap. We verwachten dat de Vlaamse regering haar plannen voorlegt en verder uitwerkt in overleg met de sociale partners.

Bron: https://www.dewereldmorgen.be/community/meer-duidelijkheid-over-relanceplannen-nodig/