190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

 

Volgens socioloog Jan Hertogen (JH) begin ZDF journalist die het tegendeel beweerde , de Fatale vergissing door zich te beperken tot de cijfers voor Brussel Stad. In feite zijn geen 33.000 maar 15.500 misdrijven per 100.000 inwoners in het Brussels gewest, en is hiermee Brussel veiliger dan Frankfurt! Wij publiceren de integrale mededeling van JH.

Tabel in bijlage met bevolking, misdrijven en criminaliteitsgraad

De criminaliteitsgraad in Brussel in 2010 bedraagt geen 33.000 misdrijven op 100.000 inwoners, maar 15.500 (groen in de tabel), dat is dus minder dan de helft van wat ZDF in het begin en op het einde van de reportage beweert, en Brussel scoort dus beter dan Frankfurt.

Wie doet de rechtzetting?

Welke journalist, politie- of politiek verantwoordelijke zal hier de rechtzetting doen? Of hebben zij allen belang met dit volledig foutieve beeld. Het materiaal is nochtans direct te vinden op de website van de federale politie, zie http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_stat_nl.php of in de tabel in bijlage die uitsluitend voortgaat op de officiële politiestatistiek van 2000 tot 2010. In deze tabel zijn zowel de bevolkingscijfers, criminaliteitscijfers en de criminaliteitsgraad voor alle Brusselse gemeenten, het Brussels gewest en de andere gewesten en de belangrijkste steden in België weergegeven (op de +jes klikken voor een groter detail).

ZDF-journalist verwart met Brussel-stad

De ZDF journalist verwart met Brussel stad, waar de criminaliteitsgraad 31.900 op 100.000 inwoners is (geel in de tabel). 1 van de 19 Brusselse gemeenten uitvergroten naar het volledige gewest is alsof een Belgische journalist een beeld van Berlijn zou geven door zich enkel op, zeg maar, Kreuzberg en Neuköln, te baseren. Je zou wat horen in Duitsland.

Dat Brussel stad een hogere criminaliteitsgraad heeft komt ondermeer de toeristische aantrek, de hoofdstedelijke en Europese functies, het centraal station enz. die voor een veel grotere (tijdelijke) concentratie van bevolking zorgen.

De ZDF-vergissing kleurt de gehele reportage

In feite maakt de ZDF journalist een fatale vergissing en gaat hij op zoek naar ervaringen en situaties die zijn these onderbouwen. Het gevoel van mensen of enkele sterke ervaringen van een alsmaar onveiliger stad en een stijging van het aantal misdrijven. Het beeld dat men wil geven overheerst volledig de werkelijkheid, en dat is een kenmerk van populisme.

Brussel voor het 3de opeenvolgende jaar alsmaar veiliger

Voor het derde opeenvolgende jaar is er in Brussel een daling van zowel het aantal misdrijven als van de criminaliteitsgraad, de verhouding tussen de misdrijven en de (sterk groeiende) bevolking. In 2009 was de daling 4,1%, in 2010 -6,1% en ook in het eerste halfjaar 2011 zette deze daling zich door, zie BuG 156 http://www.npdata.be/BuG/156-Criminaliteit-1ste-sem-2011/ Ook met moord- en doodslag, waar Brussel recent nog tussen 2006 en 2009 op de 4de plaats in Europa stond gaat het vanaf 2009 de betere kant op, zie de overzichten op de website van fedpol.

In bijgaande tabel wordt dus de criminaliteitsgraad aangegeven als aantal misdrijven per 100 inwoners, in de ZDF reportage is dat x1000, dwz het aantal misdrijven per 100.000 inwoners, voor het Brusselse gewest dus 15.1000, voor Molenbeek, 10.100, en Anderlecht 14.500.

De criminaliteitsgraad van Brussel (15,5 per 100) wordt ook vergeleken met deze van Antwerpen (16,9), Gent (17,0), Luik (22,9), Charleroi (17,6), Mechelen (18,0) voor 2010.

Crimininaliteit is Brussel daalt maar is meer gelokaliseerd

Niet dat er geen problemen zijn in Brussel, maar deze worden meer gelokaliseerd, overzienbaarder en dus ook meer controleerbaar. De nieuwe migratie zal daarbij de naweeën van de vorige migraties mee opvangen en sturen, juist omdat de nieuwe migratie toekomt op die plaatsen waar de oude niet optimaal is opgevangen, of niet optimaal de kansen neemt die ze krijgt. De nieuwe migratie zal haar eigen kansen hier niet door laten conditioneren.

De allochtonen trekken de kop voor een veilig Brussel

De recente verkeersagressie met een dodelijk slachtoffer, wordt zoals zo dikwijls, aangegrepen om terechte veiligheidseisen te stellen, maar meteen wordt ook de ganse stad gestigmatiseerd en alle inspanningen die vooral ook de bewoners en de politie leveren voor meer veiligheid, onder de mat geveegd.

De verkeersagressie was volledig atypisch, niet binnen het openbaar vervoer, maar zoals Bulthé zegt, een klein accident dat met enkele formulieren diende geregeld. Het betrof een geschoolde en geslaagde autochtone Belg tav van een oudere Albanees die decennia in België woonde en werd aangevallen in de uitoefening van z’n job. De omgekeerde wereld en dat is geen detail. Het is de aanleiding voor een bezinning geworden van alle maatschappelijke geledingen en het is hoe dan ook hoopgevend dat de MIVB, waar een meerderheid van allochtonen in de chauffeurs-, controle- en uitvoerende functies werken, de kop trekken voor een veiliger Brussel, een Brussel waar zij van houden.

Maar intussen mag iedereen zich weer te buiten gaan over Brussel

Dat naar aanleiding van een dramatisch gebeuren een belangrijke buitenlandse zender, de ZDF een volledig fout statistische beeld kan ophangen van Brussel dat vooralsnog door niemand wordt tegengesproken, is een veeg tegen. Dus zien wie en hoe dit zal rechtgezet word en of de ZDF hierop een correctie zal doen. Terzake heeft de kans al laten liggen. Ik heb alleszins de Duitse ambassade deze informatie al doorgegeven.

Zo te zien zal deze foute informatie, die nu al een hoax is, nog jaren een eigen leven gaan leiden.

Maar Brussel, zij leefde voort.

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552
www.npdata.be

 

Link

Criminaliteit Brussel