HAD 2020 Banner                                 More info...

Affiche NLDS Belgie 2020 lage kwaliteit

Delen van artikels

Naar jaarlijkse gewoonte werd op 21 juli, de nationale feestdag, het Groot Podium bij Sint-Jacobs in Gent even vrijgemaakt voor de uitreiking van de Prijs voor de Democratie en de Prijs Jaap Kruithof. De 22e Prijs voor de Democratie ging naar Netwerk Tegen Armoede en Manuel Chiguero. De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en de Beweging Recht op Wonen werden gelauwerd met de vijfde Prijs Jaap Kruithof.
De Prijs voor de Democratie wordt steeds overhandigd door de winnaar van het vorige jaar en deze was het Financieel Actie Netwerk (FAN). In naam van het FAN mocht ik volgende speech houden en de prijs overhandigen.

Volgens de jury die beslist heeft, de prijs voor de democratie dit jaar te geven aan het Netwerk tegen Armoede “is de strijd tegen de armoede tevens een strijd tegen sociale ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid zowel mondiaal, Europees, nationaal als op stedelijk niveau. Er bestaat geen sociale democratie waarin 15% van de bevolking, of 1.625.000 mensen, sociaal, economisch en cultureel uitgesloten is.”

Al dertig jaar lang is het cijfer van 15 procent ongewijzigd ondanks dat we in die periode er met z’n allen veel rijker op zijn geworden.

Net zoals het Netwerk tegen Armoede voert ook het Financieel Actie Netwerk actie tegen armoede via de strijd voor rechtvaardige belastingen.
Wij zijn ervan overtuigd dat armoede niet kan bestreden worden zonder de bestrijding van de rijkdom, die geconcentreerd zit bij een minderheid van de bevolking.

De uitkeringen die de mensen vandaag krijgen, bevinden zich onder de Europese armoedegrens. Onmogelijk is het om hiermee een fatsoenlijk bestaan te leiden! Om de laagste uitkeringen boven de armoedegrens te tillen, heeft men 1,25 miljard euro nodig op jaarbasis.

“Daar is geen geld voor” hoor je vele politici zeggen!

Nee?

  • Als onze politici een vermogensbelasting zouden invoeren, slechts op de 2 procent rijkste Belgische families, brengt dit al 8 miljard euro op.
  • Men vindt geen 1,25 miljard, maar men geeft wel een belastingvermindering van 24 miljard euro in 2011 aan de 1000 meest winstgevende bedrijven.
  • Men vindt geen 1,25 miljard, maar men geeft wel een minnelijke schikking aan het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds die op een diamantfraude van 3 miljard euro slechts 150 miljoen euro moest betalen, waardoor de klacht verviel en het strafblad clean bleef.
  • Men vindt geen 1,25 miljard, maar men twijfelde niet om een bedrag van meer dan 20 miljard op tafel te leggen om alle Belgische grootbanken te redden die door slecht beheer, winstbejag en speculatie driegden failliet te gaan.

Om de armoede in de wereld te bestrijden, voert het Financieel Actie Netwerk al jaren actie tegen belastingparadijzen en voor de invoering van een financiële transactie taks. Naargelang welke financiële transacties je belast, en hoe zwaar je ze belast, kan z’n wereldwijde taks 400 miljard dollar opbrengen

Ter vergelijking

Tussen 2012 en 2017 heeft men per jaar voor ontwikkelingssamenwerking 180 miljard dollar nodig en om de strijd tegen de klimaatverandering te financieren 165 miljard dollar. Met andere woorden: de hele kost kan gedragen worden met een financiële transactietaks.

Het Netwerk tegen Armoede heeft gelijk dat de strijd tegen de armoede tevens een strijd is tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid.

Laat ons stoppen met te geloven dat er geen geld is nu Offshore Leaks heeft bekend gemaakt dat er 25000 miljard euro van rijke individuen in belastingparadijzen verstopt zit.

Laat ons stoppen met te aanvaarden dat de elf miljoen superrijkste mensen in de wereld driemaal zoveel bezitten als de 5,4 miljard mensen uit de ontwikkelingslanden.

Laat ons stoppen met te geloven dat er onvoldoende voedsel is! Zo is de voedselproductie in de wereld voldoende om de huidige wereldbevolking te voeden. Toch zien we het aantal armen en mensen met honger in de wereld stijgen.

Deze tegenstellingen zijn volledig te wijten aan een onrechtvaardig systeem!

Omdat het FAN dezelfde doelstelling heeft als het netwerk tegen Armoede, namelijk een rechtvaardig systeem dat alle mensen van de wereld recht op leven geeft, overhandigen we graag de prijs voor de democratie 2013.

Voor het FAN: Guido Deckers - nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit