19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

Oktober affiche

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Moureaux heeft Molenbeek doen overleven in uitzonderlijke en zeer specifieke omstandigheden, erna is de sociale cohesie en -controle verminderd, dwz wat nog boven de radar was is eronder gedoken Na 1970 is de bevolking in Molenbeek met 40% gestegen, in de andere Brusselse gemeenten met minder dan 20%. Andere gemeenten konden reserves opbouwen, Molenbeek niet maar het droeg evenzeer de migratiegroei na 2000.
Zonder extra ondersteuning was het een kunststukje om als gemeente in Brussel te overleven. Wat Molenbeek onderscheidt van alle andere grotere steden is de uiterst beperkte bevolkingsdaling in 1970, terwijl ze een even sterke groei door immigratie kenden als andere steden. Molenbeek is ook een van de weinige gemeenten in België die in 2015 haar historisch maximum inwonersaantal ver overschrijdt.
In tegenstelling tot wat men zou denken is het niet zozeer het aantal migranten in een lokaliteit die goed dient ingeschat maar wel de migratiedynamiek, dwz de snelheid en het 'debiet' van wisseling. Als deze dynamiek niet onderkend wordt komen sociale diensten, onderwijs, huisvesting, en meer in het algemeen de sociale bescherming zeer vlug in hoge nood en dient een extra inspanning geleverd, in budget en in personele krachten.

Dit en vele andere overwegingen en suggesties in BuG 294: www.npdata.be/BuG/294-Molenbeek

Jan Hertogen - (in BuG 294 verschenen op) 23 november 2015

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant