19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Sophie is 41 jaar en werkt al 15 jaar bij BNPPF.

Sinds 2008, heeft ze veel extra inspanningen geleverd voor haar werkgever. Vanaf 2012 is haar inkomen met 3% gedaald, wat staat voor een verlies van meer dan 1.000 euro per jaar. Nochtans zijn sindsdien,

mede door de snelle opeenvolging van reorganisaties, haar te behalen objectieven en de werkdruk fors gestegen.

Twee van haar collega’s zijn reeds lang afwezig ten gevolge van een burn-out en veel anderen zijn gedemotiveerd.

Eind vorig jaar heeft ze in de pers gelezen dat BNPPF in 2015 in totaal 3,25 miljard dividenden aan de aandeelhouders heeft uitgekeerd. Ze weet ook dat haar werkgever sinds 1 januari 8% op de loonkost kan besparen, dankzij de vermindering van de werkgeverslasten.

Vandaag zullen Sophie en 2.500 van haar collega’s naar een andere functie moeten zoeken. 600 collega’s dreigen hun job te verliezen. Het gaat om werknemers die, net als Sophie, alles gegeven hebben en die desondanks toch hun job of functie zullen verliezen. Ondertussen heeft ze ook reeds vernomen dat haar werkgever een nieuw besparingsplan gaat opstellen (bv. schrappen anciënniteitspremies, af-
toppen lonen, vermindering van inkomen in geval van ziekte, ...?)

Weten jullie wat ? #Sophieishetbeu

ACLVB wil dat:

- het personeel respect krijgt voor de geleverde inspanningen, en niet langer enkel als een kost wordt beschouwd;

- de belofte wordt nagekomen om voor einde 2016 geen outsourcing projecten uit te voeren;

- projecten om werknemers tewerk te stellen bij andere bedrijven stop worden gezet. Wij stellen dit gelijk met ontslagen;

- Het huidige budget voor EDP’s (vervroegd vertrek) wordt verhoogd;

- Er wordt gestopt met de afbouw van de personeelsvoordelen. Rekening houdende met de recente uitbetaling van

monsterdividenden, de verlaging van de werkgeverslasten en de blokkering van de index is het onfatsoenlijk om van het

personeel te eisen dat ze betalen voor EDP’s of ‘pseudo’ tewerkstellingsgarantie;

- Er een beleid wordt gevoerd dat het aantal burn-outs reduceert. Een positieve werksfeer is noodzakelijk voor het welzijn

van het personeel, in het voordeel van de bank !

ACLVB - 20 januari 2016

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant