hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Op maandag 7 november voerden een vijftigtal vakbondsmilitanten actie aan het Brusselse Centraal Station waar zij pamfletten uitdeelden aan de voorbijgangers. Vandaar werd er opgestapt naar een gebouw van de  vakbond in de Trierstraat, waar de situatie uitvoerig toegelicht werd door de vakbondsecretarissen. Een delegatie van de actievoerders werd langdurig ontvangen op het Kabinet van de Minister van Werk, Peeters. De actiedag werd afgesloten met een debriefing van dit onderhoud. Een delegatie van LEF was aanwezig om onze solidariteit te betuigen en beeldmateriaal te verzamelen. Wij brengen u de persberichten met de aankondiging van de actie en na afloop van de actie en onze foto's en video van de actie. 

Persuitnodiging 6.11.16 : ACV actie rond uitsluiting werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid -  maandag 7 november

Beste,

Morgen,  maandag 7 november 2016, voert het ACV actie rond het einde van de inschakelingsuitkeringen voor mensen met  een verminderde arbeidsgeschiktheid of met een medische of psychiatrische problematiek.

Door eerdere acties en overleg kon het ACV een aantal bijsturingen krijgen op de beslissing om de wachtuitkeringen in de tijd te beperken. Zo kregen zesduizend mensen met verminderde arbeidsgeschiktheid een verlenging van hun recht op een inschakelingsuitkering en een aangepaste trajectbegeleiding. Maar voor velen van hen bleek het onmogelijk om werk te vinden. Meer dan drieduizend werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid dreigen eind 2016 alsnog hun inschakelingsuitkering te verliezen. Veel perspectief op werk hebben ze niet.

Omdat de klok ongenadig verder tikt richting jaareinde, voert het ACV op 7 november actie voor een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden. Aangepast werk is hierin cruciaal.

Het programma van de actie morgen:

l 14u15 - 14u40: de klok tikt richting einde van het jaar. Een zeventigtal werkzoekenden laten hun wekker aflopen aan het centraal station en delen pamfletten uit.

l 15u30: de werkzoekenden verzamelen in gebouw van ACV (Trierstraat 31, Brussel). Dit is een goed moment voor interviews.
Na een briefing vertrekt een delegatie samen met nationaal secretaris Anne Léonard  naar het kabinet van minister Peeters.

l 16u - 17u: contact tussen minister Peeters en de werkzoekenden op kabinet Peeters.

l 17u30: debriefing na contact (ACV, Trierstraat 31, Brussel)

Karim Dibas

Oplossing in zicht voor 3.000 werkzoekenden die uitkering dreigen te verliezen? – Persbericht van het ACV 7.11.16 – 18u20

Drieduizend mensen met  een verminderde arbeidsgeschiktheid of met een medische of psychiatrische problematiek dreigen eind dit jaar hun recht op een inschakelingsuitkering en op aangepaste trajectbegeleiding te verliezen. Het ACV voerde hierover vandaag actie. Een delegatie van de actievoerders werd ook ontvangen door minister van werk Peeters.  ”De minister gaf aan dat het onaanvaardbaar is dat mensen die positief meewerken aan begeleiding naar werk hun uitkering verliezen door een gebrek aan aangepast werk” verklaarde Karim Dibas, verantwoordelijke van de ACV Werkzoekendenwerking, na de ontmoeting. “We zullen de minister aan deze uitspraak houden en we verwachten dan ook snel een oplossing voor dit bijzonder urgent probleem”.

Door eerdere acties en overleg kon het ACV een aantal bijsturingen krijgen op de eerdere beslissing om de wachtuitkeringen in de tijd te beperken. Zo kregen zesduizend mensen met verminderde arbeidsgeschiktheid een verlenging van hun recht op een inschakelingsuitkering en een aangepaste trajectbegeleiding. Maar voor velen van hen bleek het onmogelijk om werk te vinden. Meer dan drieduizend werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid dreigen eind 2016 alsnog hun inschakelingsuitkering te verliezen. Veel perspectief op werk hebben ze niet.

Omdat de klok ongenadig verder tikt richting jaareinde, voerde het ACV vandaag actie voor een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden. Aangepast werk en een uitgebouwde sociale economie zijn hierin cruciaal.

Karim Dibas, verantwoordelijke ACV Werkzoekendenwerking,

Beeldmateriaal

foto's

https://goo.gl/photos/jF9JwR98PjGTcg698

video van de actie

https://vimeo.com/191337453/f27534ac0c

Zoals steeds is ons beeldmateriaal vrij van rechten. Je mag het dus naar hartelust kopiëren en verder verspreiden. Bronvermelding is welkom.