de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

image002

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Studiedag 'Politisering van/in het sociaal werk'
11 oktober 2018 van 9.30 – 17.00 u
max. 40 externe plaatsen

 

Bekijk ook ons ander actueel aanbod hier

 

Praktisch


Doelpubliek:
- derdejaarsstudenten sociaal werk (enkel keuzesessies)
- praktijkwerkers, leidinggevenden en bestuurders uit alle domeinen van het sociaal werk, docenten en onderzoekers en andere geïnteresseerden. (max. 40 deelnemers)


Plaats: Arteveldehogeschool, campus Sint-Annaplein, Sint-Annaplein 31, 9000 Gent
Wanneer: 11 oktober 2018 van 9.30 tot 17.00u
Prijs: 20 euro, cahier 'Politisering van/in het sociaal werk' en broodjeslunch zijn inbegrepen
Inschrijven: klik​ hier


Situering


Met deze studiedag gaan we dieper in op onze stelling dat alle sociaal werkers een 'beleidsgerichte rol' hebben. Nadenken over deze rol brengt ons immers onvermijdelijk bij de vraag naar de politieke opdracht van sociaal werk praktijken, en meer fundamenteel naar de vraag wat 'politiek' en 'aan politiek doen' dan wel mag betekenen voor sociaal werkers.


Vandaag is er nogal wat discussie over die politieke opdracht van het sociaal werk. De langdurige crisis van de welvaartsstaat wordt nog verscherpt door bezuinigingen en fiscale soberheid. Sociaalwerkpraktijken staan onder druk van tendensen naar neoliberalisering waarbij de garantie op sociale rechten in een welvaartsstaat verschuift naar de verantwoordelijkheid van het individu en zijn omgeving. Die ontwikkelingen worden kritisch bevraagd vanuit een hernieuwde aandacht voor 'structureel' of 'radicaal' sociaal werk.


Met deze studiedag komen we tussen in dit debat: wat kan 'aan politiek doen' en politisering voor sociaalwerkpraktijken vandaag betekenen? We begrijpen politisering in het sociaal werk als een praxis die 'de gevestigde orde' op concrete punten bevraagt en verstoort vanuit het besef dat elke bestaande maatschappelijke orde telkens opnieuw zorgt voor vormen van ongelijkheid en uitsluiting. Sociaalwerkpraktijken staan immers vaak op plaatsen waar dit tekort in de feiten aan het licht komt. Sociaal werkers brengen allerlei voorzieningen in onze welvaartsstaat vaak letterlijk naar de mensen maar zien tegelijk heel goed hoe mensen buiten de marges van die welvaartsstaat vallen. Die ambigue positie kan ertoe leiden dat de bestaande orde in onze samenleving in vraag wordt gesteld, door initiatieven van burgers en/of door sociaal werkers.


In een eerste luik gaan we algemeen in op fundamentele benaderingen van politisering en hun betekenis voor het sociaal werk. Voor de studenten wordt dit apart gepland in een les voorafgaand aan de studienamiddag. Voor externe deelnemers is dit het voormiddagprogramma.


In een tweede luik analyseren we in keuzesessies concrete processen van politisering in en van het sociaal werk. Met politisering van het sociaal werk verwijzen we naar dynamieken 'van onderuit' naar bestaande organisaties in het sociaal werk: mensen en grassrootsorganisaties stellen de bestaande orde, en dus vaak ook bestaande praktijken van sociaal werk in vraag. Politisering in het sociaal werk verwijst naar dynamieken vanuit praktijken van sociaal werk naar 'de bestaande orde': soms bevragen en verstoren praktijken van sociaal werk zelf ook de bestaande orde.


Programma overzicht


9.15 u Onthaal met koffie
9.30 u Welkom en situering in de opleiding (Mark Paquêt)
9.45 u De politiserende opdracht van het sociaal werk in het
postpolitieke tijdperk (Raf Debaene)
11.00 u Koffiepauze
11.15 u Politisering van/in/door het sociaal werk (Bart Van Bouchaute)
12.30 u Lunch
13.30 u Keuzesessies


- Ieders Stem telt... voor even? (Tim Vanhove met Lut Vael, Samenlevingsopbouw)
- Kinderen in de jeugdhulp krijgen een stem (Wendy Eerdekens met jongeren, vzw Cachet)
- Speak out: Repolitisering in het jeugdwelzijnswerk
(Reyhan Görgöz met Fleur Van Oyen, Uit de Marge)
- Neoliberalisme: nieuw maakbaarheidsideaal in het sociaal werk? (Raf Debaene)
- Onze nieuwe toekomst: self-advocacy van mensen met een beperking
(Celien De Pauw met ONT)
- 'Ceci n'est pas une patate': over documentaires en activisme
(Frank Monsecour met Filip De Bodt, Climaxi onder voorbehoud)
15.00u Koffiepauzes
15.30u Keuzesessies (herneming)
17.00u Einde


UItgebreid programma


Bekijk deze webpagina voor meer info over de lezingen, workshops en de sprekers op deze studiedag of download de programmafolder.